Glavni meni

: Купить корпус для компьютера. Самый лучший корпус для компьютера. Игровой корпус для компьютера. Скачать программы для компьютера. Быстро скачать русские программы для компьютера. Скачать программу для очистки компьютера. Профильная труба цена. Трубу профильную куплю дорого. Труба профильная гост. Новые смартфоны цены. Купить новый самсунг смартфон. Новая модель смартфона.
Горяще туры в турцию. Лучшие туры в турцию все включено. Подбор тура в турцию. Народное лечение глаз. Все болезни глаз лечение. Отекли глаза лечение. Готовые программы Python. Учим python 3 быстро. Скачать книги по языку python. Боли внизу живота. Болит живот при беременности сильно. Почему болит живот.

 

receptivni tur

 putgraf

VEST: Turistička agencija “Nacional” Valjevo je izdala PUTOGRAFIJU 1995-2015 gde su sva važna dešavanja i programi sabrani i zabeleženi za prvih 20 godina.
Severna Italija, 5 dana PDF Štampa El. pošta

Severna Italija, 5 dana


alt

Br. dana: 5
Tip putovanja: Putovanje autobusom
Polasci: 14.06, 20.09.2018.

Cena od: 159

 

Program putovanja:

1. dan: SRBIJA - ITALIJA
Polazak iz Valjeva - Jugopetrol 1 u 16:00 sati, Novi Sad, plava lokomotiva u 18:30, iz Beograda u 20:00 sati, paring Sava centra. Priključenje putnika na autoputu. Priključenje putnika na autoputu. Noćna vožnja udobnim turističkim autobusima marke „Neoplan“. Kraća usputna zadržavanja u motelima pored puta radi odmora.
 
2. dan: TRST - LIDO DI JESOLO
Dolazak u Trst u prepodnevnim satima. Kraći obilazak grada: TRG UJEDINJENJA, GRADSKA KUĆA, CRKVA SV. SPIRIDONA, PONTE ROSO… Nastavak putovanja za Lido di Jesolo. Smeštaj u hotel sa 2*/3*.
Usluge: Večera. Noćenje.
3.dan: LIDO DI JESOLO – VENECIJA – LIDO DI JESOLO
Posle doručka odlazak brodićem iz luke Punta Sabjoni za Veneciju. Obilazak grada u pratnji lokalnog vodiča: KANAL GRANDE, MOST RIALTO, MOST UZDISAJA, TRG SV. MARKA, CRKVA SV. MARKA, DUŽDEVA PALATA, STUBOVI ZAŠTITINICI GRADA, SANTA MARIA DELLA SALUTE... Slobodno vreme za individualna razgledanja. Povratak u Lido di Jesolo. Fakultativno: odlazak u neku od diskoteka.
Usluge: Doručak. Večera. Noćenje.
4.dan: LIDO DI JESOLO – PADOVA – VERONA – SRBIJA
Nakon doručka polazak grupe za Padovu. Ob ilazak Padove: BAZILIKA DEL SANTO, koja je posvećena velikom svecu Antoniju Padovanskom, TRG “PRATO DELLA VALLE", UNIVERZITET… Odlazak do Verone. Šetnja starim jezgrom grada: ARENA, TRGOVI BRA I ERBE, ULICA MAZZINI, JULIJINA KUĆA, TRG SINJORIJA... Slobodno vreme za individualne obilaske do 20 sati kada je planiran povratak za Srbiju preko Slovenije i Hrvtaske.
Noćna vožnja.
5.dan: SRBIJA
Dolazak na polazno odredište u planirano vreme.

Smeštaj:

  Smeštaj Usluga Soba Iznos 1/1  
  Hotel sa 2*/3*

2xPP

1/2
159€ po osobi +50  

U cenu aranžmana je uključeno:

  • Prevoz turističkim autobusima prose;ne udobnosti (klima centar,DVD-mp3,kuhinja, mikrofon...)
  • Lokalni vodič za Veneciju, turistički vodič i predstavnik agencije
  • 2xPP u hotelu sa 3* (doručak – kontinentalni, večera - meni)
  • Troškovi organizacije putovanja
  • vožnja brodom Punta Sabbioni – Venecija – Punta Sabbioni

U cenu aranžmana nije uključen


  • Fakultativni izleti
  • Ulaznice
  • Lični troškovi
  • Međunarodno zdravstveno osiguranje

Izdvajamo:

altVENECIJA

Udaljena 4 km od kopna i 2 km od mora u mutnoj vodi jadranske lagune na 188 ostrva podeljenih sa više od 170 kanala nalazi se Venecija. Grad Sv. Marka i u prošlosti centar Mletačke Republike. Ako bi gradovi mogli da se podele na muške i ženske, Venecija bi sigurno bila lepšeg pola. Bila bi to misteriozna, sarmantna dama, raskošne garderobe i otmenog ponašanja.

 

Fakultativni izleti (min 25 putnika) i usluge:

Venecija: Vožnja vaporetom po kanalu Grande, Crkva Sv. Marka, Duždeva palata,

Verona: Arena, Julijina kuca


Prijava i uslovi plaćanja:

- Cene su iskazane u eurima, a plaćanje je u dinarskoj protivvrednosti na dan uplate, po prodajnom kursu za efektivu Banca Intesa.

- 40% prilikom rezervacije putovanja, ostatak u ratama do polaska na putovanje;

- Plaćanje može biti: gotovinom, čekovima (do 6 rata), uplatom na račun turističke agencije “Nacional”, platnim karticama (do 6 rata);


Važne informacije:

- Aranžmani sa autobuskim prevozom obavezni su da planiraju pauze radi usputnog odmora na oko 3 do 4 sata vožnje. Zaustavljanja su na usputnim stajalištima ili benzinskim pumpama, a u zavisnosti od uslova na putu i raspoloživosti kapaciteta stajališta.

-Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilazaka, termina polazaka...)

- Prilikom razgledanja gradova navedenih u programu putovanja nisu predviđene posete javnim građevinama, institucijama i spomenicima kulture, osim ako to nije naglašeno u programu.

-Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. gužva na granicama, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak...)

-Za sve informacije date usmenim, telefonskim ili elektronskim putem agencija ne snosi odgovornost. Zvaničan je samo pisani program putovanja koji se nalazi na propisanom stalku u agenciji.

-Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i osiguranja, kao i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja
- Rok za prijavu uglavnom zavisi od popunjenosti. Preporuka je da se raspitate o aranžmanu minimum 4 - 8 nedelja unapred.

- Ukoliko dođe do gubitka, krađe ili nestanka putnih isprava, dokumenata, novca i ličnih stvari putnika, agencija ne snosi odgovornost.

- PREPORUKA JE DA SE BLAGOVREMENO IZVADI NOVI CRVENI PASOŠ. PUTOVANJE JE JEDNOSTAVNIJE, A TROŠKOVI VIZIRANJA SU VEĆI OD TROŠKOVA VAĐENJA CRVENOG PASOŠA.

-Preporučujemo da se putnici sa novim crvenim pasošima, informišu o uslovima ulaska u zemlje Evropske unije (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju ...) na web-stranici Delegacije Evropske unije u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju Evropske unije.

-Maloletni putnici prilikom putovanja moraju imati overenu saglasnost roditelja

-Sva vremena u programima putovanja su data po lokalnom vremenu zemlje u kojoj se boravi

-Putnici koji poseduju inostrani pasoš dužni su sami da se informišu kod nadležnog konzulata o uslovima koji važe za odredišnu ili tranzitnu zemlju (vizni, carinski, zdravstveni i dr.) i da sami blagovremeno i uredno obezbede potrebne uslove i isprave

-Molimo Vas da pažljivo pročitate Opšte uslove putovanja "NATIONAL" TRAVEL AGENCY, koji su usklađeni sa Zakonom o turizmu Republike Srbije i standardima Udruženja turističkih agencija Srbije (YUTA). Smatra se da se putnik upoznao sa Opštim uslovima putovanja, potpisivanjem prijave (ugovora) za putovanje i uplatom akontacije.


Napomena:

Organizator putovanja je "NATIONAL" TRAVEL AGENCY, Licenca OTP 29/2016.god. “NACIONAL” TRAVEL AGENCY osigurana je Polisom osiguranja odgovornosti prema putniku broj 000133814 osiguravača Dunav osiguranja. Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja organizatora putovanja. Aranžman je rađen na bazi od 45 prijavljenih putnika i usled nedovoljnog broja putnika organizator putovanja ima pravo otkaza putovanja, najkasnije 5 dana pre termina polaska. Organizator putovanja zadržava pravo korekcije ugovorene cene pre početka putovanja usled promene u kursu razmene valute ili promene u tarifama prevoznika i u zakonom predviđenim slučajevima.

Organizator putovanja zadržava pravo promene cena u slučaju poremećaja na tržištu roba i usluga.

U skladu sa odredbama Zakona o turizmu Organizator ima garancije putovanja po Ugovoru o garanciji putovanja broj 0090/2017 od 04.01.2017. godine zaključenog sa ugovaračem osiguranja sa Nacionalnom asocijacijom turističkih agencija PU ˮYUTAˮ, Beograd, ul. Kondina br.14 koja se aktivira kod Nacionalne asocijacije turističkih agencija PU ˮYUTAˮ, 011 3228 686, 011 3228 687, prijavom na adresu YUTA, Beograd, ul. Kondina br.14 ili na e-mail:   Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli .

Polisa broj 300056373, u visini od 300.000 evra od 25.01.2017.godine, Akcionarskog društva za osiguranje ˮDDOR Novi Sadˮ.

 
Prijatelji

Yuta Garancija putovanja 2018 TRANSPARENT