Glavni meni

: Купить корпус для компьютера. Самый лучший корпус для компьютера. Игровой корпус для компьютера. Скачать программы для компьютера. Быстро скачать русские программы для компьютера. Скачать программу для очистки компьютера. Профильная труба цена. Трубу профильную куплю дорого. Труба профильная гост. Новые смартфоны цены. Купить новый самсунг смартфон. Новая модель смартфона.
Горяще туры в турцию. Лучшие туры в турцию все включено. Подбор тура в турцию. Народное лечение глаз. Все болезни глаз лечение. Отекли глаза лечение. Готовые программы Python. Учим python 3 быстро. Скачать книги по языку python. Боли внизу живота. Болит живот при беременности сильно. Почему болит живот.

 

receptivni tur

 putgraf

VEST: Turistička agencija “Nacional” Valjevo je izdala PUTOGRAFIJU 1995-2015 gde su sva važna dešavanja i programi sabrani i zabeleženi za prvih 20 godina.
Istanbul, 6 dana PDF Štampa El. pošta

Istanbul, 6 dana


alt

Br. dana: 6
Tip putovanja: Putovanje autobusom
Polasci: 16.06, 23.07, 09.09.2018.
Cena od: 149

 

Program putovanja:

1. dan: SRBIJA – BUGARSKA
Sastanak učesnika putovanja na dogovorenom mestu u 15 :30 sati. Polazak autobusa u 16 :00 sati. Noćna vožnja uz kraća usputna zadržavanja radi odmora.
 
2. dan: ISTANBUL
Dolazak u Istanbul u prepodnevnim časovima. Panoramsko razgledanje grada autobusom uz pratnju stručnog lokalnog vodiča Starog jezgra Istanbula, Zlatni rog, Galata most, obilazak modernih kvartova Istanbula: Taksim i Bejolu…. Prelazak preko Bosforskog mosta u Malu Aziju, poseta brdu Čamlidža, jednom od najlepših izletišta i vidikovcu Istanbula. Smeštaj u hotel. Vreme za odmor.
Usluga: Noćenje.
3. dan: ISTANBUL
Fakultativni odlazak u jedan od mnogobrojnih muzeja Istanbula Topkapi, Aja Sofija, Plava džamija. Slobodno vreme za individualna razgledanja.
Usluge: Doručak. Noćenje.
4. dan: ISTANBUL
Krstarenje Bosforom - fakultativno, a potom obilazak Vaseljenske patrijaršije. Slobodno vreme. Mogućnost fakultativnog odlaska na večeru u nacionalni restoran gde je organizovan program sa atraktivnim trbušnim plesom.
Usluge: Doručak. Noćenje.
5. dan: ISTANBUL - BUGARSKA
Odlazak iz hotela. Fakultativno obilazak Dolombahče palate. Slobodno vreme do 18 časova kada je planiran povratak. Noćna vožnja preko Bugarske uz odmore u restoranima pored puta.
Usluge: Doručak.
6. dan: SRBIJA
Dolazak u Srbiju u planiranim prepodnevnim satima

Smeštaj:

  Smeštaj Usluga Soba Iznos 1/1  
 
Hotel sa 3*
Istanbul

3xND

1/2
149€ po osobi +50  

U cenu aranžmana je uključeno:

  • Prevoz turističkim autobusima prosečne udobnosti (klima centar,DVD-mp3,kuhinja, mikrofon...)
  • Turistički vodič i predstavnik agencije
  • Troškovi organizacije putovanja
  • 3xND u hotelu 3* po lokalnoj kategorizaciji (doručak – švedski sto)
  • Sve drumarine i takse vezane za autobus u zemlji i inostranstvu

U cenu aranžmana nije uključeno:

  • Fakultativni izleti
  • Lični troškovi
  • Obavezno međunarodno osiguranje
  • Ulaznice

Izdvajamo:

altAJA SOFIJA

Aja Sofija je bila najveća crkva u Vizantijskom carstvu. Sagrađena u doba cara Justinijana u Carigradu, i jedno je od najvećih graditeljskih dostignuća. Prvu crkvu na tom mestu koju je započeo car Konstantin, bila je razrušena usred pobune 532. Ponovno je izgrađena za samo pet godina. Nakon turske pobede 1453. crkva je pretvorena u džamiju, a spolja su dodana četiri minareta. 1935. godine pretvorena je u muzej.

 

Fakultativni izleti (min 25 putnika) i usluge:

Tursko veče sa večerom i 2 pića– 30 €, Obilazak lokaliteta (Top Kapi, Plava Džamija, Aja Sofija) – 30€, krstarenje Bosforom sa obilaskom Vaseljenske patrijaršije – 15 €, Dolombahče palata – 15€.


Prijava i uslovi plaćanja:

- Cene su iskazane u eurima, a plaćanje je u dinarskoj protivvrednosti na dan uplate, po prodajnom kursu za efektivu Banca Intesa.

- 40% prilikom rezervacije putovanja, ostatak u ratama do polaska na putovanje;

- Plaćanje može biti: gotovinom, čekovima (do 6 rata), uplatom na račun turističke agencije “Nacional”, platnim karticama (do 6 rata);


Važne informacije:

- Aranžmani sa autobuskim prevozom obavezni su da planiraju pauze radi usputnog odmora na oko 3 do 4 sata vožnje. Zaustavljanja su na usputnim stajalištima ili benzinskim pumpama, a u zavisnosti od uslova na putu i raspoloživosti kapaciteta stajališta.

-Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilazaka, termina polazaka...)

- Prilikom razgledanja gradova navedenih u programu putovanja nisu predviđene posete javnim građevinama, institucijama i spomenicima kulture, osim ako to nije naglašeno u programu.

-Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. gužva na granicama, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak...)

-Za sve informacije date usmenim, telefonskim ili elektronskim putem agencija ne snosi odgovornost. Zvaničan je samo pisani program putovanja koji se nalazi na propisanom stalku u agenciji.

-Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i osiguranja, kao i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja
- Rok za prijavu uglavnom zavisi od popunjenosti. Preporuka je da se raspitate o aranžmanu minimum 4 - 8 nedelja unapred.

- Ukoliko dođe do gubitka, krađe ili nestanka putnih isprava, dokumenata, novca i ličnih stvari putnika, agencija ne snosi odgovornost.

- PREPORUKA JE DA SE BLAGOVREMENO IZVADI NOVI CRVENI PASOŠ. PUTOVANJE JE JEDNOSTAVNIJE, A TROŠKOVI VIZIRANJA SU VEĆI OD TROŠKOVA VAĐENJA CRVENOG PASOŠA.

- Maloletni putnici prilikom putovanja moraju imati overenu saglasnost roditelja;

-Sva vremena u programima putovanja su data po lokalnom vremenu zemlje u kojoj se boravi;

-Putnici koji poseduju inostrani pasoš dužni su sami da se informišu kod nadležnog konzulata o uslovima koji važe za odredišnu ili tranzitnu zemlju (vizni, carinski, zdravstveni i dr.) i da sami blagovremeno i uredno obezbede potrebne uslove i isprave;

-Molimo Vas da pažljivo pročitate Opšte uslove putovanja "NATIONAL" TRAVEL AGENCY, koji su usklađeni sa Zakonom o turizmu Republike Srbije i standardima Udruženja turističkih agencija Srbije (YUTA). Smatra se da se putnik upoznao sa Opštim uslovima putovanja, potpisivanjem prijave (ugovora) za putovanje i uplatom akontacije.


Napomena:

U skladu sa odredbama Zakona o turizmu Organizator ima garancije putovanja po Ugovoru o garanciji putovanja broj 0090/2017 od 04.01.2017. godine zaključenog sa ugovaračem osiguranja sa Nacionalnom asocijacijom turističkih agencija PU ˮYUTAˮ, Beograd, ul. Kondina br.14 koja se aktivira kod Nacionalne asocijacije turističkih agencija PU ˮYUTAˮ, 011 3228 686, 011 3228 687, prijavom na adresu YUTA, Beograd, ul. Kondina br.14 ili na e-mail:   Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli .

Polisa broj 300056373, u visini od 300.000 evra od 25.01.2017.godine, Akcionarskog društva za osiguranje ˮDDOR Novi Sadˮ.

Organizator putovanja zadržava pravo promene cena u slučaju poremećaja na tržištu roba i usluga.

Uz ovaj program važe opšti uslovi agencije i YUTA standarda.

 
Prijatelji

Yuta Garancija putovanja 2018 TRANSPARENT