Glavni meni

: Купить корпус для компьютера. Самый лучший корпус для компьютера. Игровой корпус для компьютера. Скачать программы для компьютера. Быстро скачать русские программы для компьютера. Скачать программу для очистки компьютера. Профильная труба цена. Трубу профильную куплю дорого. Труба профильная гост. Новые смартфоны цены. Купить новый самсунг смартфон. Новая модель смартфона.
Горяще туры в турцию. Лучшие туры в турцию все включено. Подбор тура в турцию. Народное лечение глаз. Все болезни глаз лечение. Отекли глаза лечение. Готовые программы Python. Учим python 3 быстро. Скачать книги по языку python. Боли внизу живота. Болит живот при беременности сильно. Почему болит живот.

 

receptivni tur

 putgraf

VEST: Turistička agencija “Nacional” Valjevo je izdala PUTOGRAFIJU 1995-2015 gde su sva važna dešavanja i programi sabrani i zabeleženi za prvih 20 godina.
Severna Grčka, 6/7 dana PDF Štampa El. pošta

SEVERNA GRČKA - PARALIA


alt

Br. dana: 6/7
Tip putovanja: Putovanje autobusom
Polasci: 20.06, 15.08.2018.

Cena od: 120€ - 245 

 

Program putovanja:

1./2. dan: SRBIJA - THESSALONIKI - PARALIJA
Polazak iz Valjeva - Jugopetrol 1 u 16:00 sati, Novi Sad, plava lokomotiva u 18:30, iz Beograda u 20:00 sati, paring Sava centra. Priključenje putnika na autoputu. Noćna vožnja udobnim turističkim autobusima marke “Neoplan”. Kraće usputno zadržavanje radi odmora. Prelazak granice kod Preševa i Bogorodice. Dolazak u Thessaloniki u jutarnjim časovima. Panoramsko razgledanje grada autobusom: ULICA NIKIS, ARISTOTELOV TRG, BELA KULA, SPOMENIK ALEKSANDRU VELIKOM, KOMPLEKS SAJMA, OSTACI TEODOSIJEVIH ZIDOVA... Obilazak CRKVE SV. DIMITRIJA, zaštitnika grada Thessaloniki. Poseta srpskom vojničkom groblju na ZEJTINLIKU . Odlazak za Paraliju. Smestaj grupe u izabran hotel.
Usluge: Večera. Noćenje.
3. dan: PARALIA
Slobodan dan ili fakultativni odlazak do antičkog DIONA, koji nosi naziv oca Olimpijskih bogova Diasa (Zevsa) ili fakultativni poludnevni izlet na OLIMP sa posetom živopisnom selu Litohoru. Povratak u Paraliju. Slobodno vreme.
Usluge: Doručak.Večera. Noćenje.
4. dan: PARALIJA – METEORI - PARALIJA
Posle doručka odlazak do manastira Meteora, sagrađenim na neobičnim stenama starim preko 60 miliona godina. Poseta manastiru METAMORFOZIS (Preobraženje). Kraća pauza u mestu Kalambaka. U povratku predah u klancu Tempi i obilazak crkve sv. Petke. Povratak u Paraliju.
Usluge: Doručak. Večera. Noćenje.
5. dan: PARALIJA
Slobodan dan za odmor i individualne aktivnosti. Fakultativni odlazak u Tavernu na GRČKO VEČE.
Usluge: Doručak. Večera. Noćenje.
6./7. dan: PARALIJA - THESSALONIKI - SRBIJA
Posle doručka odlazak do manastira Meteora, sagrađenim na neobičnim stenama starim preko 60 miliona godina. Poseta manastiru METAMORFOZIS (Preobraženje). Kraća pauza u mestu Kalambaka. U povratku predah u klancu Tempi i obilazak crkve sv. Petke. Povratak u Paraliju.
Usluge: Doručak.

Smeštaj:

  Smeštaj Kat./Mesto Usluga Soba Iznos 1/1  
 
Hotel Erato
klima, sat-TV, kupatilo, mini bar, CG, telefon...

alt

Paralia

3xPP
 
4xPP

 

1/2

 

120€ po osobi

 

139€ po osobi

+20

 

+30

 
Hotel Mediterrane
klima, TV, kupatilo...

alt

Paralia

3xPP
 
4xPP
1/2

215€ po osobi

 

245€ po osobi

+60

 

+80

U cenu aranžmana je uključeno:

  • Prevoz turističkim autobusima prose;ne udobnosti (klima centar,DVD-mp3,kuhinja, mikrofon...)
  • Ulaznica za manastir Metamorfozis
  • Smeštaj u izabranom hotelu u Paraliji (doručak – švedski sto, večera – meni)
  • Troškovi vodiča i organizacija putovanja

U cenu aranžmana nije uključeno:

  • Fakultativni izlet
  • Međunarodno zdravstveno osiguranje

Izdvajamo:

altMETEORI

Skup pravoslavnih manastira na izvanredno slikovitom položaju, na vrhu nedostupnih kamenih šiljaka od žutog pešara. Od 14.veka izgrađena su 24 manastra, od toga su 4 još uvek naseljena. Veliko bogatstvo fresaka i ikona u manastiru Metamorfozis (1356-1372), Varlamu (1517) i Sv. Stefanu (1332) deo su svetske zaštite pod zaštitom UNESCOa.


Fakultativni izlet (min 25 putnika) i usluge:

IZLET U DION SA ULAZNICAMA – 10€
IZLET NA OLIMP– 5€
VEČERA U TAVERNI– 20€

Prijava i uslovi plaćanja

- Cene su iskazane u eurima, a plaćanje je u dinarskoj protivvrednosti na dan uplate, po prodajnom kursu za efektivu Banca Intesa.

- 40% prilikom rezervacije putovanja, ostatak u ratama do polaska na putovanje;

- Plaćanje može biti: gotovinom, čekovima (do 6 rata), uplatom na račun turističke agencije “Nacional”, platnim karticama (do 6 rata);


Važne informacije:

- Aranžmani sa autobuskim prevozom obavezni su da planiraju pauze radi usputnog odmora na oko 3 do 4 sata vožnje. Zaustavljanja su na usputnim stajalištima ili benzinskim pumpama, a u zavisnosti od uslova na putu i raspoloživosti kapaciteta stajališta.

-Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilazaka, termina polazaka...)

- Prilikom razgledanja gradova navedenih u programu putovanja nisu predviđene posete javnim građevinama, institucijama i spomenicima kulture, osim ako to nije naglašeno u programu.

-Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. gužva na granicama, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak...)

-Za sve informacije date usmenim, telefonskim ili elektronskim putem agencija ne snosi odgovornost. Zvaničan je samo pisani program putovanja koji se nalazi na propisanom stalku u agenciji.

-Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i osiguranja, kao i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja
- Rok za prijavu uglavnom zavisi od popunjenosti. Preporuka je da se raspitate o aranžmanu minimum 4 - 8 nedelja unapred.

- Ukoliko dođe do gubitka, krađe ili nestanka putnih isprava, dokumenata, novca i ličnih stvari putnika, agencija ne snosi odgovornost.

- PREPORUKA JE DA SE BLAGOVREMENO IZVADI NOVI CRVENI PASOŠ. PUTOVANJE JE JEDNOSTAVNIJE, A TROŠKOVI VIZIRANJA SU VEĆI OD TROŠKOVA VAĐENJA CRVENOG PASOŠA.

-Preporučujemo da se putnici sa novim crvenim pasošima, informišu o uslovima ulaska u zemlje Evropske unije (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju ...) na web-stranici Delegacije Evropske unije u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju Evropske unije.

-Maloletni putnici prilikom putovanja moraju imati overenu saglasnost roditelja

-Sva vremena u programima putovanja su data po lokalnom vremenu zemlje u kojoj se boravi

-Putnici koji poseduju inostrani pasoš dužni su sami da se informišu kod nadležnog konzulata o uslovima koji važe za odredišnu ili tranzitnu zemlju (vizni, carinski, zdravstveni i dr.) i da sami blagovremeno i uredno obezbede potrebne uslove i isprave

-Molimo Vas da pažljivo pročitate Opšte uslove putovanja "NATIONAL" TRAVEL AGENCY, koji su usklađeni sa Zakonom o turizmu Republike Srbije i standardima Udruženja turističkih agencija Srbije (YUTA). Smatra se da se putnik upoznao sa Opštim uslovima putovanja, potpisivanjem prijave (ugovora) za putovanje i uplatom akontacije.


Napomena:

Organizator putovanja zadržava pravo promene cena u slučaju poremećaja na tržištu roba i usluga.

 

U skladu sa odredbama Zakona o turizmu Organizator ima garancije putovanja po Ugovoru o garanciji putovanja broj 0090/2017 od 04.01.2017. godine zaključenog sa ugovaračem osiguranja sa Nacionalnom asocijacijom turističkih agencija PU ˮYUTAˮ, Beograd, ul. Kondina br.14 koja se aktivira kod Nacionalne asocijacije turističkih agencija PU ˮYUTAˮ, 011 3228 686, 011 3228 687, prijavom na adresu YUTA, Beograd, ul. Kondina br.14 ili na e-mail:   Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli .

Polisa broj 300056373, u visini od 300.000 evra od 25.01.2017.godine, Akcionarskog društva za osiguranje ˮDDOR Novi Sadˮ.

 

Uz ovaj program važe opšti uslovi agencije i YUTA standarda.

 
Prijatelji

Yuta Garancija putovanja 2018 TRANSPARENT