Glavni meni

: Купить корпус для компьютера. Самый лучший корпус для компьютера. Игровой корпус для компьютера. Скачать программы для компьютера. Быстро скачать русские программы для компьютера. Скачать программу для очистки компьютера. Профильная труба цена. Трубу профильную куплю дорого. Труба профильная гост. Новые смартфоны цены. Купить новый самсунг смартфон. Новая модель смартфона.
Горяще туры в турцию. Лучшие туры в турцию все включено. Подбор тура в турцию. Народное лечение глаз. Все болезни глаз лечение. Отекли глаза лечение. Готовые программы Python. Учим python 3 быстро. Скачать книги по языку python. Боли внизу живота. Болит живот при беременности сильно. Почему болит живот.

 

receptivni tur

 putgraf

VEST: Turistička agencija “Nacional” Valjevo je izdala PUTOGRAFIJU 1995-2015 gde su sva važna dešavanja i programi sabrani i zabeleženi za prvih 20 godina.
Dečiji i omladinski turizam PDF Štampa El. pošta

Poštovani,

Uz prikaz naše probrane ponude za izvođenje „Nastave u prirodi“ obaveštavamo da je, na osnovu čl. 4. Zakona o agenciji za privredne registre (Službeni glasnik RS br. 55/04), člana 51. i 52. Zakona o turizmu (Službeni glasnik RS br. 36/09), člana 23. i 25. Zakona o registraciji privrednih subjekata (Službeni glasnik RS br. 55/04, 61/05), Ministar turizma u Vladi Republike Srbije doneo LICENCU Br. OTP 29/2016 sa važnošću od 3 (tri) godine, Društvu „NACIONAL“d.o.o. Valjevo, koje je ispunilo sve zakonske uslove za obavljanje poslova organizovanja turističkih putovanja. „NATIONAL TRAVEL“ takođe, ispunjava i posebne uslove za organizovanje dečijeg i omladinskog turizma, koje je propisao Ministar prosvete u Vladi Republike Srbije .

Turistička agencija „NACIONAL“ je članica nacionalne asocijacije turističkih agencija „YUTA“ i potpisnik izjave o prihvatanju standarda za dečji i omladinski turizam, što nas obavezuje da u potpunosti primenjujemo standarde u pogledu bezbednosti i sadržajnosti ove vrste vaspitno – obrazovnog rada.

Pored datih cena iz aktuelne ponude, predstavnik naše turističke agencije spreman je da prilikom posete Vašoj školi, da i druge neophodne informacije o izvođenju putovanja, uslovima plaćanja, dnevnicama i drugom.

U okviru ove vrste programa realizujemo i raznovrsne skupove mladih, takmičenja, smotre i posebno dogovorene sadržaje.

Naš cilj i dalje ostaje

DA SE VRATITE ZADOVOLJNI jer mi smo
PRAVI PRIJATELJ ZA SVAKI PUT!

 

Nastava u prirodi

Jednodnevni izleti

Program rekreativne nastave

Višednevne ekskurzije

 

Maturska putovanja

 
Prijatelji

Yuta Garancija putovanja 2018 TRANSPARENT