Glavni meni

: Купить корпус для компьютера. Самый лучший корпус для компьютера. Игровой корпус для компьютера. Скачать программы для компьютера. Быстро скачать русские программы для компьютера. Скачать программу для очистки компьютера. Профильная труба цена. Трубу профильную куплю дорого. Труба профильная гост. Новые смартфоны цены. Купить новый самсунг смартфон. Новая модель смартфона.
Горяще туры в турцию. Лучшие туры в турцию все включено. Подбор тура в турцию. Народное лечение глаз. Все болезни глаз лечение. Отекли глаза лечение. Готовые программы Python. Учим python 3 быстро. Скачать книги по языку python. Боли внизу живота. Болит живот при беременности сильно. Почему болит живот.

 

receptivni tur

 putgraf

VEST: Turistička agencija “Nacional” Valjevo je izdala PUTOGRAFIJU 1995-2015 gde su sva važna dešavanja i programi sabrani i zabeleženi za prvih 20 godina.
Atina 7 dana Štampa
Doček Nove 2018. Godine
GRČKA - ATINA
alt
 • Br. dana: 7
 • Tip putovanja: Putovanje autobusom
 • Polazak: 29. decembar 2017.
 • Cena od: 225€
Program putovanja
1. dan: SRBIJA - GRČKA
Polazak iz Beograda u 18:00 sati, parking Sava Centra. Priključenje putnika na autoputu. Noćna vožnja udobnim turističkim autobusima marke „Neoplan“. Kraća usputna zadržavanja radi odmora u motelima pored puta.
2. dan: ATINA
Dolazak u Atinu u popodnevnim satima. Smeštaj u izabrani hotel i odmor. Slobodno vreme za individualne obilaske grada.
Usluga: Noćenje.
3. dan: ATINA
Panoramsko razgledanje Atine autobusom sa obilaskom trgova OMONIJA I SINTAGMA. Vožnja “Avenijom ambasada”, kraće zadržavanje kraj ZEVSOVOG HRAMA, HADRIJANOVE KAPIJE, PARLAMENTA, ZGRADE AKADEMIJE, UNIVERZITETA I BIBLIOTEKE. Poseta AKROPOLJU. Fakultativno docek Nove Godine na Plaki - taverna Neas Rigas sa grčkim specijalitetima i nacionalnom muzikom ili na trgu.
SREĆNA NOVA 2018. GODINA!!!
Usluge: Doručak. Noćenje.
4. dan: ATINA
Slobodno vreme za individualne posete i razgledanja ili poludnevni izlet do Suniona. Povratak u Atinu. Fakultativno – Grčko veče u taverni na Plaki.
Usluge: Doručak. Noćenje.
5. dan: ATINA
Fakultativno: Odlazak na celodnevni izlet za Argolidu sa obilaskom Korinta, Epidaurusa, Nafliona i Mikene.
Usluge: Doručak. Noćenje.
6. dan: ATINA – PARALIA
U 09:00 polazak za Paraliju. Na putu ka Paraliji kraća pauza u Termopilima, pored spomenika Leonidi i poseta crkvi sv. Petke u klancu Tempi. Dolazak u Paraliu u popodnevnim satima. Smeštaj u izabrani hotel.
Usluge: Doručak. Večera. Noćenje.
7. dan: PARALIA- THESSALONIKI - SRBIJA
Odlazak u Thessaloniki. Panoramsko razgledanje grada autobusom: ULICA NIKIS, BELA KULA, SPOMENIK ALEKSANDRU MAKEDONSKOM, ROTONDA, GALERIJEV SLAVOLUK, ULICA EGNACIJA, CRKVS SV. DIMITRIJA. Slobodno vreme do 14 sati kada je planiran povratak za Srbiju. Dolazak na polazna odredište u planirano vreme.
Usluge: Doručak.
Smeštaj
 
Smeštaj
Kat./Mesto
Usl.
Soba
Iznos
1/1
 
  Hotel Marina
klima, TV, kupatilo...
alt
Atina
4xND
1/2
225€
po osobi
+ 55€
 
  Hotel Erato
klima, TV, kupatilo...
alt

Paralia

1xPP
1/2
 
U cenu aranžmana je uključeno
 • Prevoz turističkim autobusima prosečne udobnosti (klima centar,DVD-mp3,kuhinja, mikrofon...)
 • Turistički vodič i predstavnik agencije
 • 4xND u Atini i 1xPP u Paraliji
 • Troškovi organizacije putovanja
U cenu aranžmana nije uključeno
 • Fakultativni izleti
 • Doček Nove Godine
 • Lični troškovi
Obavezne doplate po osobi
 • Međunarodno zdravstveno osiguranje za ceo prediod boravka - Izdaje se u agenciji
 
Izdvajamo

alt

SUNION
Najužnija tačka Atike i Balkanskog poluostrva, spominje se i kod Homera. Odande je Egej posmatrao more, očekujući radosnu vest o Tesejovom uspehu i pobedi koju na žalost nije dočekao živ. Na Sunionu je sagrađen u hram u V veku p.n.e. posvećen Posejdonu, čije su ruševine ostale i do današnjih dana i sa koga se vidi jedan od najlepših zalazaka Sunca.
alt
ARGOLIDA
Obilazak Korintskog kanala izgrađenog u XIX veku koji spaja Egejsko i Jonsko more. Epidaurus - najakustičnije pozoriste na svetu. Najukusniji grčki sladoled u Nafplionu i tvrđava Palamidi iz vremena vencijanske vladavine Grčkom. Slimanova Mikena (slika) i kraljvski krug grobova, Lavlja kapija i Atrejeva riznica.
Fakultativni izleti (min 25 putnika) i usluge
31. decembar: DOČEK NOVE GODINE - 70€
Novogodičnja večera i celovečernji muzički program u taverni "Neos Rigas".
01. januar: GRČKO VEČE - 30€
01. januar: SUNION - 15€
Glifada, Vuljameni, panoramsko razgledanje, hram boga mora posejdona...
02. januar: ARGOLIDA - 35€
Korintski kanal, Epidaurus, Mikena - prvi grad Evorpe (Lavlja vrata, Aterejeva riznica, grobovi...). Ulaznice su uračunate u cenu.
Prijava i uslovi plaćanja
Prijave: najkasnije do 15.12.2017.
Potrebni dokumenti: ispravna i potpuna dokumentacija za grčku grupnu vizu.
Uslovi plaćanja: Cena paket aranžmana je iskazana u EUR. Plaćanje dinarski po prodajnom kursu za efektivu Banke Intesa na dan uplate.
Način plaćanja: Avans 30% prilikom rezervacije, ostatak u 2 (dve) rate pre polaska ili na kredit
Za uplatu do 15.12.2017. odobrava se 5% od cene aranžmana.
KREDITIRANJE:
 • 30% prilikom rezervacije a ostatak u ratama, poslednja rata 30 dana nakon putovanja čekovima građana BEZ KAMATE!
 • 30% pri rezervaciji, ostatak u ratama, poslednja 90 dana nakon putovanja čekovima građana uz uvećanje 1,5 mesečno za rate koje dospevaju nakon putovanja
 • kreditnim karticama, subvencionisanim kreditima poslovnih banaka
Važne informacije:

- Aranžmani sa autobuskim prevozom obavezni su da planiraju pauze radi usputnog odmora na oko 3 do 4 sata vožnje. Zaustavljanja su na usputnim stajalištima ili benzinskim pumpama, a u zavisnosti od uslova na putu i raspoloživosti kapaciteta stajališta.

-Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilazaka, termina polazaka...)

- Prilikom razgledanja gradova navedenih u programu putovanja nisu predviđene posete javnim građevinama, institucijama i spomenicima kulture, osim ako to nije naglašeno u programu.

-Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. gužva na granicama, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak...)

-Za sve informacije date usmenim, telefonskim ili elektronskim putem agencija ne snosi odgovornost. Zvaničan je samo pisani program putovanja koji se nalazi na propisanom stalku u agenciji.

-Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i osiguranja, kao i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja

- Rok za prijavu uglavnom zavisi od popunjenosti. Preporuka je da se raspitate o aranžmanu minimum 4 - 8 nedelja unapred.

- Ukoliko dođe do gubitka, krađe ili nestanka putnih isprava, dokumenata, novca i ličnih stvari putnika, agencija ne snosi odgovornost.

- PREPORUKA JE DA SE BLAGOVREMENO IZVADI NOVI CRVENI PASOŠ. PUTOVANJE JE JEDNOSTAVNIJE, A TROŠKOVI VIZIRANJA SU VEĆI OD TROŠKOVA VAĐENJA CRVENOG PASOŠA.

-Preporučujemo da se putnici sa novim crvenim pasošima, informišu o uslovima ulaska u zemlje Evropske unije (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju ...) na web-stranici Delegacije Evropske unije u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju Evropske unije.

-Maloletni putnici prilikom putovanja moraju imati overenu saglasnost roditelja

-Sva vremena u programima putovanja su data po lokalnom vremenu zemlje u kojoj se boravi

-Putnici koji poseduju inostrani pasoš dužni su sami da se informišu kod nadležnog konzulata o uslovima koji važe za odredišnu ili tranzitnu zemlju (vizni, carinski, zdravstveni i dr.) i da sami blagovremeno i uredno obezbede potrebne uslove i isprave

-Molimo Vas da pažljivo pročitate Opšte uslove putovanja "NATIONAL" TRAVEL AGENCY, koji su usklađeni sa Zakonom o turizmu Republike Srbije i standardima Udruženja turističkih agencija Srbije (YUTA). Smatra se da se putnik upoznao sa Opštim uslovima putovanja, potpisivanjem prijave (ugovora) za putovanje i uplatom akontacije.

Napomena

Organizator putovanja je "NATIONAL" TRAVEL AGENCY, Licenca OTP 168 od 09.02.2010.god. “NATIONAL” TRAVEL AGENCY osigurana je Polisom osiguranja odgovornosti prema putniku broj 000133814 osiguravača Dunav osiguranja. Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja organizatora putovanja. Aranžman je rađen na bazi od 45 prijavljenih putnika i usled nedovoljnog broja putnika organizator putovanja ima pravo otkaza putovanja, najkasnije 5 dana pre termina polaska. Organizator putovanja zadržava pravo korekcije ugovorene cene pre početka putovanja usled promene u kursu razmene valute ili promene u tarifama prevoznika i u zakonom predviđenim slučajevima.

Organizator putovanja zadržava pravo promene cena u slučaju poremećaja na tržištu roba i usluga.

Uz ovaj program važe opšti uslovi agencije i YUTA standarda.
Uz ovaj program važe opšti uslovi agencije i YUTA standarda.
 
Prijatelji

Yuta Garancija putovanja 2018 TRANSPARENT