Glavni meni

: Купить корпус для компьютера. Самый лучший корпус для компьютера. Игровой корпус для компьютера. Скачать программы для компьютера. Быстро скачать русские программы для компьютера. Скачать программу для очистки компьютера. Профильная труба цена. Трубу профильную куплю дорого. Труба профильная гост. Новые смартфоны цены. Купить новый самсунг смартфон. Новая модель смартфона.
Горяще туры в турцию. Лучшие туры в турцию все включено. Подбор тура в турцию. Народное лечение глаз. Все болезни глаз лечение. Отекли глаза лечение. Готовые программы Python. Учим python 3 быстро. Скачать книги по языку python. Боли внизу живота. Болит живот при беременности сильно. Почему болит живот.

 

receptivni tur

 putgraf

VEST: Turistička agencija “Nacional” Valjevo je izdala PUTOGRAFIJU 1995-2015 gde su sva važna dešavanja i programi sabrani i zabeleženi za prvih 20 godina.
Budimpešta 5 dana Štampa
Doček Nove 2018. Godine
MAÐARSKA - BUDIMPEŠTA
alt
 • Br. dana: 5
 • Tip putovanja: Putovanje autobusom
 • Polazak: 29. decembar 2017.
 • Cena od: 115€
Program putovanja
1. dan: SRBIJA - MAÐARSKA
Polazak iz Valjeva – Jugopetrol 1 u 20:00 sati, iz Beograda u 22:00 sati, parking Sava Centra, Novi Sad, plava lokomotiva u 23:30. Priključenje putnika na autoputu. Noćna vožnja udobnim turističkim autobusima marke „Neoplan“. Kraća usputna zadržavanja u motelima pored puta radi odmora.
2. dan: BUDIMPEŠTA
Dolazak u Budimpeštu u prepodnevnim satima. Panoramsko razgledanje grada: TRGOVI, MOSTOVI, KRUZNI BULEVARI, PARLAMENT, MILENIJUM, BUDIMSKI DVORAC, SV. STEFAN, CITADELA, RIBARSKI BASTION ... Smeštaj u hotel 3 *. Slobodno vreme. Popodnevna šetnja Vaci ulicom. Večernja gradska panorama. Povratak u hotel.
Usluga: Noćenje.
3. dan: BUDIMPEŠTA
Slobodno vreme za individualna razgledanja grada i pripremu za doček Nove godine. Doček Nove Godine: na brodu, trgu ili nekoj od diskoteka ili izabranom restoranu - cardi.
SREĆNA NOVA 2018. GODINA!!!
Usluge: Doručak. Noćenje.
4. dan: BUDIMPEŠTA - SENT ANDREA - BUDIMPEŠTA
Odlazak do srpske varoši SENT ANDREA koja je naseljena potomcima srpskog zivlja posle Velike seobe Srba. Obilazak: GRADSKI TRG, ZADUZBINA JAKOVA IGNJATOVIĆA, KRST KNEZA LAZARA, BEOGRADSKA SABORNA CRKVA, POZAREVAČKA, GRČKA CRKVA... Povratak u Budimpestu. Repriza dočeka nove godine u cardi, diskoteci ili nocna vožnja brodom po Dunavu - faklutativno.
Usluge: Doručak. Noćenje.
5. dan: BUDIMPEŠTA - SRBIJA
Posle doručka napuštanje hotela i odlazak do tržnog centra Campona, slobodno vreme za šoping ili poseta TROPIKARIJUMU. Povratak za Srbiju u 13:00 sati. Dolazak na polazna odredišta u planirano vreme.
Usluge: Dorucak.

 

Smeštaj
 
Smeštaj
Kat./Mesto
Usl.
Soba
Iznos
1/1
 
  Hotel Polus
bazen, kuglana, teretana...

alt

ND
1/2
115€
po osobi
 
U cenu aranžmana je uključeno
 • Prevoz turističkim autobusima prosečne udobnosti (klima centar,DVD-mp3,kuhinja, mikrofon...)
 • Turistički vodic i predstavnik agencije
 • 3xND u izabranom hotelu
 • Troškovi organizacije putovanja
U cenu aranžmana nije uključeno
 • Fakultativni program
 • Doček Nove Godine
 • Ulaznice za tropikarijum (deca 5€, odrasli 6€ )
 • Međunarodno zdravstveno osiguranje za ceo period boravka - Izdaje se u agenciji
Izdvajamo
alt
TROPIKARIJUM
26. Maja 2000. godine u Budimpešti je otvoren najveći akvarijum centralne Evrope. Obilaskom tropikarijuma imaćete priliku da vidite najegzotičnije životinjske vrste: aligatore, majušne tropske majmune, tropske ptice, kornjače i veliki broj tropskih riba.

 

Fakultativni izleti (min 25 putnika) i usluge
31. decembar: DOČEK NOVE GODINE - 65 €
Na Brodu: večera (švedski sto sa hladnim i toplim predjelima, glavnim jelom, salate, voće, desert, kafa, čaša šampanjca, pola buteljke vina)
na turističkom brodu koji plovi ispod raskošno osvetljenih mostova uz živu internacionalnu i srpsku muziku.
01. januar: REPRIZA NOVE GODINE
U mađarskoj cardi uz večeru i cigansku muziku – 35€
Noćna vožnja brodom po Dunavu – 20€
Diskoteka “Citadela” - 10€
Prijava i uslovi plaćanja
Prijave: najkasnije do 15.12.2017.
Uslovi plaćanja: Cena paket aranžmana je iskazana u EUR. Plaćanje dinarski po prodajnom kursu za efektivu Banke Intesa na dan uplate.
Način plaćanja: Avans 30% prilikom rezervacije, ostatak u 2 (dve) rate pre polaska ili na kredit
Za uplatu do 15.12.2017. odobrava se 5% od cene aranžmana.
KREDITIRANJE:
 • 30% prilikom rezervacije a ostatak u ratama, poslednja rata 30 dana nakon putovanja čekovima građana BEZ KAMATE!
 • 30% pri rezervaciji, ostatak u ratama, poslednja 90 dana nakon putovanja čekovima građana uz uvećanje 1,5 mesečno za rate koje dospevaju nakon putovanja
 • kreditnim karticama, subvencionisanim kreditima poslovnih banaka
 
Važne informacije:

- Aranžmani sa autobuskim prevozom obavezni su da planiraju pauze radi usputnog odmora na oko 3 do 4 sata vožnje. Zaustavljanja su na usputnim stajalištima ili benzinskim pumpama, a u zavisnosti od uslova na putu i raspoloživosti kapaciteta stajališta.

-Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilazaka, termina polazaka...)

- Prilikom razgledanja gradova navedenih u programu putovanja nisu predviđene posete javnim građevinama, institucijama i spomenicima kulture, osim ako to nije naglašeno u programu.

-Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. gužva na granicama, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak...)

-Za sve informacije date usmenim, telefonskim ili elektronskim putem agencija ne snosi odgovornost. Zvaničan je samo pisani program putovanja koji se nalazi na propisanom stalku u agenciji.

-Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i osiguranja, kao i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja

- Rok za prijavu uglavnom zavisi od popunjenosti. Preporuka je da se raspitate o aranžmanu minimum 4 - 8 nedelja unapred.

- Ukoliko dođe do gubitka, krađe ili nestanka putnih isprava, dokumenata, novca i ličnih stvari putnika, agencija ne snosi odgovornost.

- PREPORUKA JE DA SE BLAGOVREMENO IZVADI NOVI CRVENI PASOŠ. PUTOVANJE JE JEDNOSTAVNIJE, A TROŠKOVI VIZIRANJA SU VEĆI OD TROŠKOVA VAĐENJA CRVENOG PASOŠA.

-Preporučujemo da se putnici sa novim crvenim pasošima, informišu o uslovima ulaska u zemlje Evropske unije (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju ...) na web-stranici Delegacije Evropske unije u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju Evropske unije.

-Maloletni putnici prilikom putovanja moraju imati overenu saglasnost roditelja

-Sva vremena u programima putovanja su data po lokalnom vremenu zemlje u kojoj se boravi

-Putnici koji poseduju inostrani pasoš dužni su sami da se informišu kod nadležnog konzulata o uslovima koji važe za odredišnu ili tranzitnu zemlju (vizni, carinski, zdravstveni i dr.) i da sami blagovremeno i uredno obezbede potrebne uslove i isprave

-Molimo Vas da pažljivo pročitate Opšte uslove putovanja "NATIONAL" TRAVEL AGENCY, koji su usklađeni sa Zakonom o turizmu Republike Srbije i standardima Udruženja turističkih agencija Srbije (YUTA). Smatra se da se putnik upoznao sa Opštim uslovima putovanja, potpisivanjem prijave (ugovora) za putovanje i uplatom akontacije.

Napomena

Organizator putovanja je "NATIONAL" TRAVEL AGENCY, Licenca OTP 168 od 09.02.2010.god. “NATIONAL” TRAVEL AGENCY osigurana je Polisom osiguranja odgovornosti prema putniku broj 000133814 osiguravača Dunav osiguranja.

Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja organizatora putovanja.

Aranžman je rađen na bazi od 45 prijavljenih putnika i usled nedovoljnog broja putnika organizator putovanja ima pravo otkaza putovanja, najkasnije 5 dana pre termina polaska. Organizator putovanja zadržava pravo korekcije ugovorene cene pre početka putovanja usled promene u kursu razmene valute ili promene u tarifama prevoznika i u zakonom predviđenim slučajevima.

Organizator putovanja zadržava pravo promene cena u slučaju poremećaja

na tržištu roba i usluga.

Uz ovaj program važe opšti uslovi agencije i YUTA standarda.

 
 
Prijatelji

Yuta Garancija putovanja 2018 TRANSPARENT