Glavni meni

: Купить корпус для компьютера. Самый лучший корпус для компьютера. Игровой корпус для компьютера. Скачать программы для компьютера. Быстро скачать русские программы для компьютера. Скачать программу для очистки компьютера. Профильная труба цена. Трубу профильную куплю дорого. Труба профильная гост. Новые смартфоны цены. Купить новый самсунг смартфон. Новая модель смартфона.
Горяще туры в турцию. Лучшие туры в турцию все включено. Подбор тура в турцию. Народное лечение глаз. Все болезни глаз лечение. Отекли глаза лечение. Готовые программы Python. Учим python 3 быстро. Скачать книги по языку python. Боли внизу живота. Болит живот при беременности сильно. Почему болит живот.

 

receptivni tur

 putgraf

VEST: Turistička agencija “Nacional” Valjevo je izdala PUTOGRAFIJU 1995-2015 gde su sva važna dešavanja i programi sabrani i zabeleženi za prvih 20 godina.
Istanbul 7 dana Štampa
Doček Nove 2018. Godine
Istanbul - 7 dana
alt
 • Br. dana: 7
 • Tip putovanja: Putovanje autobusom
 • Polazak: 29. decembar 2017.
 • Cena od: 185€
Program putovanja
1. dan: SRBIJA - BUGARSKA
Polazak grupe  u 16:00 iz Valjeva, Jugopetrol pumpa, a iz Beograda sa parkinga Sava Centra, Savska strana u 18:00h. Noćna vožnja kroz Bugarsku sa kraćim pauzama za odmor.
2. dan: ISTANBUL
Dolazak u ISTANBUL u podnevnim satima. Odlazak do hotela. Smeštaj. Kratak odmor. Panoramsko razgledanje: Čamliči, brdo na kojem se nalazi gradski vidikovac, Galata most i Galata kula, Taksim – najveći trg evropskog dela grada sa tipičnim evropskim izgledom i brojnim šoping centrima; Šišli – evropski kvart grada; prelazak preko Bosfora na azijsku stranu preko sjajnog mosta Mehmeda Osvajača... Povratak u hotel. Noćenje.
Usluga: Noćenje.
3. dan: ISTANBUL
Doručak. Slobodno vreme za pripremu dočeka najluđe noći. Fakultativni DOČEK NOVE GODINE – Krstarenje Bosforom sa bogatom večerom i programom. Zabava... U ponoć, brod će se zaustaviti ispod Fatihovog mosta / granica Evrope i Azije / i. putnici će uživati u spektakulanom vatrometu sa evropske i azijske strane grada. Povratak u hotel Nocenje.
SREĆNA NOVA 2018. GODINA!!!
Usluge: Doručak. Noćenje.
4. dan: ISTANBUL
Kasniji doručak. Poslepodnevni odlazak u deo grada Sirkedži. Dnevno krstarenje Bosforom u trajanju od 2 sata uz razgledanje grada: Zlatni Rog – najlepši deo Istanbula, Galata most i Galata kula, Džamija Selimija, Dolmabahče palata – poslednje sedište sultana, Bešiktaš – kvart grada sa stadionom istoimenog fudbalskog kluba, Ortokoj kvart, Rumenli hisar – čuvena vizantijska tvrđava, Jedi kule (sedam kula), Devojačka kula, Jildiz palata, itd. Nakon krstarenja, odlazak u kvart grada Fener i poseta Vaseljeskoj patrijaršiji. Povratak u hotel. Slobodno vreme. Noćenje.
Usluge: Doručak. Noćenje.
5. dan: ISTANBUL
Doručak. fakultativnii obilazak najvećih kulturno istorijskih znamenja Carigrada: Čemberlitaš – stub sa obručima iz vizantijskog perioda, Hipodrom – nekadašnje središte vizantijske moći u gradu, Teodosijev obelisk, Egipatski obelisk, Stub Troglave zmije, Plava džamija – jedna od najspektakularnijih džamija na svetu, Aja Sofija – nekada najveća crkva sveta, Topkapi palata – sedište osmanske imperije... Slobodno vreme za individualne aktivnosti... U večernjim satima fakultativni izlazak u orijentalni restoran na večeru sa programom (trbušni ples). Noćenje.
Usluga: Doručak. Noćenje.
6. dan: ISTANBUL - SRBIJA
Doručak. Odjava iz hotela. Slobodno vreme za individualne aktivnosti ili fakultativni izlet do Dolmabahče Palate. Poseta poslednjem sedištu sultana, obilazak Selmluka i Haremluka. U popodnevnim časovima polazak ka Srbiji. Noćna vožnja.
Usluga: Doručak.
7. dan: SRBIJA
Dolazak u Beograd u planiranim časovima.
Smeštaj
 
Smeštaj
Kat./Mesto
Usl.
Soba
Iznos
1/1
 
 
Hotel 3*
Švedski sto, TWC, TV,mini bar, A/C...

alt

4xND
1/2, 1/3
185€
po osobi
 
U cenu aranžmana je uključeno
 • Prevoz turističkim autobusima prosečne udobnosti (klima centar,DVD-mp3,kuhinja, mikrofon...)
 • Turistički vodič i predstavnik agencije
 • Troškovi organizacije putovanja
 • 4xND u hotelu 3* u Istanbulu (doručak – švedski sto)
 • Smeštaj u 1/2,1/3 klasičnim sobama
U cenu aranžmana nije uključeno
 • Fakultativni izleti
 • Ulaznice
 • Lični troškovi
 • Međunarodno zdravstveno osiguranje za ceo period boravka - Izdaje se u agenciji
Obavezne doplate po osobi
 • Troškovi pribavljanja Bugarske tranzitne vize (preko agencije 500 din).
 • Međunarodno zdravstveno osiguranje 545,00 dinara
 • Administrativni troškovi 400,00 din
Izdvajamo
alt
AJA SOFIJA
Aja Sofija je bila najveća crkva u Vizantijskom carstvu. Sagrađena u doba cara Justinijana u Carigradu, i jedno je od najvećih graditeljskih dostignuća. Prvu crkvu na tom mestu koju je započeo car Konstantin, bila je razrušena usred pobune 532. Ponovno je izgrađena za samo pet godina. Nakon turske pobede 1453. crkva je pretvorena u džamiju, a spolja su dodana četiri minareta. 1935. godine pretvorena je u muzej.
Fakultativni izleti (min 25 putnika) i usluge
ULAZNICE I FAKULTATIVNI IZLETI:

Aja Sofija + Plava Džamija + Hipodrom + Topkapi palata sa ulaznicama – 40€,
Krstarenje Bosforom i poseta vaseljenskoj patrijaršiji – 15€,
Obilazak Dolmabahče palate sa haremom - 20€
Večera u orijentalnom restoranu sa trbušnim plesom – 35€
DOČEK NOVE GODINE NA BRODU - 65€
U CENU DOČEKA UKLJUČENO JE: VEČERA, NEOGRANIČENA KOLIČINA LOKALNOG ALKOHOLNOG I BEZALKOHOLNOG PIĆA ,KRSTARENJE BRODOM PO BOSFORU,
NIGHT CLUB –KERVANSARAY – 80€
U CENU DOČEKA UKLJUČENO JE: VEČERA, NEOGRANIČENA KOLIČINA LOKALNOG ALKOHOLNOG I BEZALKOHOLNOG PIĆA, 3 FOLKLORNE EKIPE, 3 TRBUŠNE PLESAČICE, INTERNATIONAL SHOW, PREVOZ.

Prijava i uslovi plaćanja
Prijave: najkasnije 15 dana pre početka putovanja
Uslovi plaćanja: Cena paket aranžmana je iskazana u EUR. Plaćanje dinarski po prodajnom kursu za efektivu Banke Intesa na dan uplate.
Način plaćanja: Avans 30% prilikom rezervacije, ostatak u 2 (dve) rate pre polaska ili na kredit
Za uplatu do 15.12.2017. odobrava se 5% od cene aranžmana.
KREDITIRANJE:
 • 30% prilikom rezervacije a ostatak u ratama, poslednja rata 30 dana nakon putovanja čekovima građana BEZ KAMATE!
 • 30% pri rezervaciji, ostatak u ratama, poslednja 90 dana nakon putovanja čekovima građana uz uvećanje 1,5 mesečno za rate koje dospevaju nakon putovanja
 • kreditnim karticama, subvencionisanim kreditima poslovnih banaka
Važne informacije:

- Aranžmani sa autobuskim prevozom obavezni su da planiraju pauze radi usputnog odmora na oko 3 do 4 sata vožnje. Zaustavljanja su na usputnim stajalištima ili benzinskim pumpama, a u zavisnosti od uslova na putu i raspoloživosti kapaciteta stajališta.

-Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilazaka, termina polazaka...)

- Prilikom razgledanja gradova navedenih u programu putovanja nisu predviđene posete javnim građevinama, institucijama i spomenicima kulture, osim ako to nije naglašeno u programu.

-Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. gužva na granicama, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak...)

-Za sve informacije date usmenim, telefonskim ili elektronskim putem agencija ne snosi odgovornost. Zvaničan je samo pisani program putovanja koji se nalazi na propisanom stalku u agenciji.

-Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i osiguranja, kao i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja

- Rok za prijavu uglavnom zavisi od popunjenosti. Preporuka je da se raspitate o aranžmanu minimum 4 - 8 nedelja unapred.

- Ukoliko dođe do gubitka, krađe ili nestanka putnih isprava, dokumenata, novca i ličnih stvari putnika, agencija ne snosi odgovornost.

- PREPORUKA JE DA SE BLAGOVREMENO IZVADI NOVI CRVENI PASOŠ. PUTOVANJE JE JEDNOSTAVNIJE, A TROŠKOVI VIZIRANJA SU VEĆI OD TROŠKOVA VAĐENJA CRVENOG PASOŠA.

-Maloletni putnici prilikom putovanja moraju imati overenu saglasnost roditelja

-Sva vremena u programima putovanja su data po lokalnom vremenu zemlje u kojoj se boravi

-Putnici koji poseduju inostrani pasoš dužni su sami da se informišu kod nadležnog konzulata o uslovima koji važe za odredišnu ili tranzitnu zemlju (vizni, carinski, zdravstveni i dr.) i da sami blagovremeno i uredno obezbede potrebne uslove i isprave

-Molimo Vas da pažljivo pročitate Opšte uslove putovanja "NATIONAL" TRAVEL AGENCY, koji su usklađeni sa Zakonom o turizmu Republike Srbije i standardima Udruženja turističkih agencija Srbije (YUTA). Smatra se da se putnik upoznao sa Opštim uslovima putovanja, potpisivanjem prijave (ugovora) za putovanje i uplatom akontacije.

Napomena:

Organizator putovanja je "NATIONAL" TRAVEL AGENCY, Licenca OTP 168 od 09.02.2010.god. “NATIONAL” TRAVEL AGENCY osigurana je Polisom osiguranja odgovornosti prema putniku broj 000133814 osiguravača Dunav osiguranja.

Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja organizatora putovanja.

Aranžman je rađen na bazi od 45 prijavljenih putnika i usled nedovoljnog broja putnika organizator putovanja ima pravo otkaza putovanja, najkasnije 5 dana pre termina polaska. Organizator putovanja zadržava pravo korekcije ugovorene cene pre početka putovanja usled promene u kursu razmene valute ili promene u tarifama prevoznika i u zakonom predviđenim slučajevima.

Organizator putovanja zadržava pravo promene cena u slučaju poremećaja

na tržištu roba i usluga.

Uz ovaj program važe opšti uslovi agencije i YUTA standarda.
 
Prijatelji

Yuta Garancija putovanja 2018 TRANSPARENT