Glavni meni

: Купить корпус для компьютера. Самый лучший корпус для компьютера. Игровой корпус для компьютера. Скачать программы для компьютера. Быстро скачать русские программы для компьютера. Скачать программу для очистки компьютера. Профильная труба цена. Трубу профильную куплю дорого. Труба профильная гост. Новые смартфоны цены. Купить новый самсунг смартфон. Новая модель смартфона.
Горяще туры в турцию. Лучшие туры в турцию все включено. Подбор тура в турцию. Народное лечение глаз. Все болезни глаз лечение. Отекли глаза лечение. Готовые программы Python. Учим python 3 быстро. Скачать книги по языку python. Боли внизу живота. Болит живот при беременности сильно. Почему болит живот.

 

receptivni tur

 putgraf

VEST: Turistička agencija “Nacional” Valjevo je izdala PUTOGRAFIJU 1995-2015 gde su sva važna dešavanja i programi sabrani i zabeleženi za prvih 20 godina.
Sofija 4 dana Štampa
Doček Nove 2018. Godine
BUGARSKA - SOFIJA
alt
 • Br. dana: 4
 • Tip putovanja: Putovanje autobusom
 • Polazak: 30. decembar 2017.
 • Cena od: 155€
Program putovanja
1. dan: SRBIJA - BUGARSKA
Polazak iz Valjeva – Jugopetrol 1 u 16:00 sati, Novi Sad, plava lokomotiva u 19:00, iz Beograda u 20:00 sati, parking Sava Centra, Savska strana. Priključenje putnika na autoputu. Noćna voćnja udobnim turističkim autobusima marke „Neoplan“. Kraća usputna zadrćavanja radi odmora u motelima pored puta.
2. dan: SOFIJA
Dolazak u Sofiju u prepodnevnim satima. Smeštaj u hotel 4*. Slobodno vreme za odmor i pripremu za novogodišnji doček. Fakultativno: doček Nove godine u restoranu hotela uz svečanu novogodišnju večeru sa muzičkim programom.
SREĆNA NOVA 2018. GODINA!!!
Usluga: Noćenje.
3. dan: SOFIJA
Oko 12 časova odlazak u razgledanje grada: HRAM ALEKSANDRA NEVSKOG, SV. SOFIJA, UNIVERZITET, PARK SLOBODE I OBELISK... Slobodno vreme za individualne posete i razgledanja. Fakultativno: repriza novogodičnjeg dočeka u nekom od nacionalnih restorana.
Usluge: Doručak. Noćenje.
4. dan: SOFIJA - BOROVEC - SOFIJA
U 10:00 sati odlazak na celodnevni izlet na planinu Rilu - ski centar Borovec (mogućnost skijanja). Povratak u Sofiju.
Usluge: Doručak. Noćenje.
5. dan: SOFIJA - SRBIJA
Posle doručka povratak za Srbiju uz kraće zadrzavanje u trćnom centru "Metro". Dolazak na polazna odredišta u planirano vreme.
Usluge: Doručak.
Smeštaj
 
Smeštaj
Kat./Mesto
Usl.
Soba
Iznos
1/1
 
  Hotel Rodina
klima, TV, telefon, kupatilo, mini bar...

alt

3xND
1/2
155€
po osobi
 
U cenu aranžmana je uključeno
 • Prevoz turističkim autobusima prosečne udobnosti (klima centar,DVD-mp3,kuhinja, mikrofon...)
 • Stručni turistički vodič
 • Izlet na Borovec
 • 3xND u Hotelu Rodina 4*
 • Troškovi organizacije putovanja
U cenu aranžmana nije uključeno
 • Fakultativni izleti
 • Doček Nove Godine
 • Lični troškovi
 • Međunarodno zdravstveno osiguranje za ceo period boravka. - Izdaje se u agenciji.
Izdvajamo

alt

BOROVEC
Borovec je najstariji i najveći savremeni skijaški centar u Bugarskoj koji već duće vreme privlači skijašku elitu iz celog sveta. Smešten je na severnim padinama planine Rila, u podnoćju najvišeg vrha na Balkanu, Moussala (2925m). Borovec je dva puta bio domaćin Svetskog Kupa u alpskom skijanju.

alt

HRAM ALEKSANDRA NEVSKOG
 
Hram Aleksandra Nevskog je jedan od najvećih istočno pravoslavnih hramova u svetu, sagrađen u neo-vizantijskom stilu. Prostire se na površini od 3.170 m2 i moze da primi oko 5.000 vernika.
Fakultativni izleti (min 25 putnika) i usluge
31. decembar: DOČEK NOVE GODINE - 50€
Novogodičnja večera i celovečernji muzički program.
01. januar: REPRIZA NOVE GODINE- 30€
Uz večeru i zabavni program u nekom od nacionalnih restorana.
Prijava i uslovi plaćanja
Prijave: najkasnije do 15.12.2017.
Potrebni dokumenti: ispravna dokumenatcija za dobijanje bugarske vize: vazeci i potpisan pasos, fotokopija pasosa, dve fotografije 3.5x4.5 cm sa belom pozadinom, polisa osiguranja.
Uslovi plaćanja: Cena paket aranžmana je iskazana u EUR. Plaćanje dinarski po prodajnom kursu za efektivu Banke Intesa na dan uplate.
Način plaćanja: Avans 30% prilikom rezervacije, ostatak u 2 (dve) rate pre polaska ili na kredit
Za uplatu do 15.12.2017. odobrava se 5% od cene aranžmana.
KREDITIRANJE:
 • 30% prilikom rezervacije a ostatak u ratama, poslednja rata 30 dana nakon putovanja čekovima građana BEZ KAMATE!
 • 30% pri rezervaciji, ostatak u ratama, poslednja 90 dana nakon putovanja čekovima građana uz uvećanje 1,5 mesečno za rate koje dospevaju nakon putovanja
 • kreditnim karticama, subvencionisanim kreditima poslovnih banaka
 
Važne informacije:

- Aranžmani sa autobuskim prevozom obavezni su da planiraju pauze radi usputnog odmora na oko 3 do 4 sata vožnje. Zaustavljanja su na usputnim stajalištima ili benzinskim pumpama, a u zavisnosti od uslova na putu i raspoloživosti kapaciteta stajališta.

-Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilazaka, termina polazaka...)

- Prilikom razgledanja gradova navedenih u programu putovanja nisu predviđene posete javnim građevinama, institucijama i spomenicima kulture, osim ako to nije naglašeno u programu.

-Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. gužva na granicama, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak...)

-Za sve informacije date usmenim, telefonskim ili elektronskim putem agencija ne snosi odgovornost. Zvaničan je samo pisani program putovanja koji se nalazi na propisanom stalku u agenciji.

-Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i osiguranja, kao i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja

- Rok za prijavu uglavnom zavisi od popunjenosti. Preporuka je da se raspitate o aranžmanu minimum 4 - 8 nedelja unapred.

- Ukoliko dođe do gubitka, krađe ili nestanka putnih isprava, dokumenata, novca i ličnih stvari putnika, agencija ne snosi odgovornost.

- PREPORUKA JE DA SE BLAGOVREMENO IZVADI NOVI CRVENI PASOŠ. PUTOVANJE JE JEDNOSTAVNIJE, A TROŠKOVI VIZIRANJA SU VEĆI OD TROŠKOVA VAĐENJA CRVENOG PASOŠA.

-Preporučujemo da se putnici sa novim crvenim pasošima, informišu o uslovima ulaska u zemlje Evropske unije (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju ...) na web-stranici Delegacije Evropske unije u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju Evropske unije.

-Maloletni putnici prilikom putovanja moraju imati overenu saglasnost roditelja

-Sva vremena u programima putovanja su data po lokalnom vremenu zemlje u kojoj se boravi

-Putnici koji poseduju inostrani pasoš dužni su sami da se informišu kod nadležnog konzulata o uslovima koji važe za odredišnu ili tranzitnu zemlju (vizni, carinski, zdravstveni i dr.) i da sami blagovremeno i uredno obezbede potrebne uslove i isprave

-Molimo Vas da pažljivo pročitate Opšte uslove putovanja "NATIONAL" TRAVEL AGENCY, koji su usklađeni sa Zakonom o turizmu Republike Srbije i standardima Udruženja turističkih agencija Srbije (YUTA). Smatra se da se putnik upoznao sa Opštim uslovima putovanja, potpisivanjem prijave (ugovora) za putovanje i uplatom akontacije.
Napomena

Organizator putovanja je "NATIONAL" TRAVEL AGENCY, Licenca OTP 168 od 09.02.2010.god. “NATIONAL” TRAVEL AGENCY osigurana je Polisom osiguranja odgovornosti prema putniku broj 000133814 osiguravača Dunav osiguranja. Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja organizatora putovanja. Aranžman je rađen na bazi od 45 prijavljenih putnika i usled nedovoljnog broja putnika organizator putovanja ima pravo otkaza putovanja, najkasnije 5 dana pre termina polaska. Organizator putovanja zadržava pravo korekcije ugovorene cene pre početka putovanja usled promene u kursu razmene valute ili promene u tarifama prevoznika i u zakonom predviđenim slučajevima.

Organizator putovanja zadržava pravo promene cena u slučaju poremećaja na tržištu roba i usluga.

Uz ovaj program važe opšti uslovi agencije i YUTA standarda.
 
Prijatelji

Yuta Garancija putovanja 2018 TRANSPARENT