Glavni meni

: Купить корпус для компьютера. Самый лучший корпус для компьютера. Игровой корпус для компьютера. Скачать программы для компьютера. Быстро скачать русские программы для компьютера. Скачать программу для очистки компьютера. Профильная труба цена. Трубу профильную куплю дорого. Труба профильная гост. Новые смартфоны цены. Купить новый самсунг смартфон. Новая модель смартфона.
Горяще туры в турцию. Лучшие туры в турцию все включено. Подбор тура в турцию. Народное лечение глаз. Все болезни глаз лечение. Отекли глаза лечение. Готовые программы Python. Учим python 3 быстро. Скачать книги по языку python. Боли внизу живота. Болит живот при беременности сильно. Почему болит живот.

 

receptivni tur

 putgraf

VEST: Turistička agencija “Nacional” Valjevo je izdala PUTOGRAFIJU 1995-2015 gde su sva važna dešavanja i programi sabrani i zabeleženi za prvih 20 godina.
Thessaloniki 5 dana Štampa
Doček Nove 2018. Godine
GRČKA - THESSALONIKI
alt
 • Br. dana: 5
 • Tip putovanja: Putovanje autobusom
 • Polazak: 29. decembar 2017.
 • Cena od: 170€
Program putovanja
1. dan: SRBIJA - GRČKA
Polazak iz Valjeva – Jugopetrol 1 u 16:00 sati, Novi Sad, plava lokomotiva u 19:00, iz Beograda u 20:00 sati, parking Sava Centra, Savska strana. Priključenje putnika na autoputu. Noćna vožnja udobnim turističkim autobusima marke „ Neoplan“. Kraća usputna zadržavanja radi odmora u motelima pored puta.
2. dan: THESSALONIKI
Dolazak u Thessaloniki u prepodnevnim satima. Panoramsko razgledanje grada autobusom: ULICA NIKIS, BELA KULA, SPOMENIK ALEKSANDRU MAKEDONSKOM, ROTONDA, GALERIJA SLAVOLUK, ULICA EGNACIJA, CRKVA SV. DIMITRIJA. Smeštaj u hotel. Slobodno vreme.
Usluga: Noćenje.
3. dan: THESSALONIKI
Slobodan dan za individualni obilazak znamenitosti grada Thessaloniki ili kupovinu Novogodišnjih poklona. Odlazak na doček Nove godine. Noćenje.
SREĆNA NOVA 2018. GODINA!!!
Usluge: Doručak. Noćenje.
4. dan: THESSALONIKI - METEORI - THESSALONIKI
Posle doručka fakultativni izlet do manastira Meteora. Poseta srpskom vojničkom groblju na Zejtinliku. Povratak u Thessaloniki. Noćenje.
Usluge: Doručak. Noćenje.
5. dan: THESSALONIKI - SRBIJA
Napuštanje hotela. Slobodno vreme do 14:30 sati kada je polazak za Srbiju. Dolazak u Beograd i Novi Sad posle ponoći.
Usluge: Doručak.
Smeštaj
 
Smeštaj
Kat./Mesto
Usl.
Soba
Iznos
1/1
 
  Hotel Telioni
klima, TV, kupatilo...

alt

ND
1/2
170€
po osobi
 
  Hotel Vergina
klima, TV, kupatilo...

alt

ND
1/2
210€
po osobi
 
  Hotel Capsis
klima, TV, kupatilo...

alt

ND
1/2
280€
po osobi
 
U cenu aranžmana je uključeno
 • Prevoz turističkim autobusima prosečne udobnosti(klima centar,DVD-mp3,kuhinja, mikrofon...)
 • Lokalni vodič i predstavnik agencije
 • Troškovi organizacije putovanja
 • 3xNoćenja sa doručkom u Thessaloniki
U cenu aranžmana nije uključeno
 • Fakultativni izleti
 • Doček Nove Godine
 • Lični troškovi (piće i sl.)
 • Međunarodno zdravstveno osiguranje za ceo period boravka. - Izdaje se u agenciji.
Izdvajamo
alt
ZEJTINLIK
Na ulazu u veliki kompleks koji čini groblje, u oči prvo pada grobljanska kapela-crkva, koja je impozantna i ispod nje se nalazi kripta sa preko 6000 posmrtnih ostataka srpskih vojnika. Kapela je arhitektonski i stilski veoma lepo urađena, sa materijalima koji su donešeni iz Otadžbine. Tu se nalaze i stihovi Vojislava Ilića, posvećeni onima, koji su daleko od Otadzbine našli svoj mir i tu počivaju
Fakultativni izleti (min 25 putnika) i usluge
31. decembar: DOČEK NOVE GODINE - 85€
01. januar OLIMP 15€
Celodnevni izlet do planine Bogova, odakle se pruža prelep pogled na Olimpisku rivijeru. Poseta slikovitom gradiću Litohoru.
Prijava i uslovi plaćanja
Prijave: najkasnije do 15.12.2017.
Potrebni dokumenti: ispravna i potpuna dokumentacija za grčku grupnu vizu.
Uslovi plaćanja: Cena paket aranžmana je iskazana u EUR. Plaćanje dinarski po prodajnom kursu za efektivu Banke Intesa na dan uplate.
Način plaćanja: Avans 30% prilikom rezervacije, ostatak u 2 (dve) rate pre polaska ili na kredit
Za uplatu do 15.12.2017. odobrava se 5% od cene aranžmana.
KREDITIRANJE:
 • 30% prilikom rezervacije a ostatak u ratama, poslednja rata 30 dana nakon putovanja čekovima građana BEZ KAMATE!
 • 30% pri rezervaciji, ostatak u ratama, poslednja 90 dana nakon putovanja čekovima građana uz uvećanje 1,5 mesečno za rate koje dospevaju nakon putovanja
 • kreditnim karticama, subvencionisanim kreditima poslovnih banaka
 
Važne informacije:

- Aranžmani sa autobuskim prevozom obavezni su da planiraju pauze radi usputnog odmora na oko 3 do 4 sata vožnje. Zaustavljanja su na usputnim stajalištima ili benzinskim pumpama, a u zavisnosti od uslova na putu i raspoloživosti kapaciteta stajališta.

-Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilazaka, termina polazaka...)

- Prilikom razgledanja gradova navedenih u programu putovanja nisu predviđene posete javnim građevinama, institucijama i spomenicima kulture, osim ako to nije naglašeno u programu.

-Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. gužva na granicama, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak...)

-Za sve informacije date usmenim, telefonskim ili elektronskim putem agencija ne snosi odgovornost. Zvaničan je samo pisani program putovanja koji se nalazi na propisanom stalku u agenciji.

-Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i osiguranja, kao i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja

- Rok za prijavu uglavnom zavisi od popunjenosti. Preporuka je da se raspitate o aranžmanu minimum 4 - 8 nedelja unapred.

- Ukoliko dođe do gubitka, krađe ili nestanka putnih isprava, dokumenata, novca i ličnih stvari putnika, agencija ne snosi odgovornost.

- PREPORUKA JE DA SE BLAGOVREMENO IZVADI NOVI CRVENI PASOŠ. PUTOVANJE JE JEDNOSTAVNIJE, A TROŠKOVI VIZIRANJA SU VEĆI OD TROŠKOVA VAĐENJA CRVENOG PASOŠA.

-Preporučujemo da se putnici sa novim crvenim pasošima, informišu o uslovima ulaska u zemlje Evropske unije (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju ...) na web-stranici Delegacije Evropske unije u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju Evropske unije.

-Maloletni putnici prilikom putovanja moraju imati overenu saglasnost roditelja

-Sva vremena u programima putovanja su data po lokalnom vremenu zemlje u kojoj se boravi

-Putnici koji poseduju inostrani pasoš dužni su sami da se informišu kod nadležnog konzulata o uslovima koji važe za odredišnu ili tranzitnu zemlju (vizni, carinski, zdravstveni i dr.) i da sami blagovremeno i uredno obezbede potrebne uslove i isprave

-Molimo Vas da pažljivo pročitate Opšte uslove putovanja "NATIONAL" TRAVEL AGENCY, koji su usklađeni sa Zakonom o turizmu Republike Srbije i standardima Udruženja turističkih agencija Srbije (YUTA). Smatra se da se putnik upoznao sa Opštim uslovima putovanja, potpisivanjem prijave (ugovora) za putovanje i uplatom akontacije.

Napomena

Organizator putovanja je "NATIONAL" TRAVEL AGENCY, Licenca OTP 168 od 09.02.2010.god. “NATIONAL” TRAVEL AGENCY osigurana je Polisom osiguranja odgovornosti prema putniku broj 000133814 osiguravača Dunav osiguranja. Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja organizatora putovanja. Aranžman je rađen na bazi od 45 prijavljenih putnika i usled nedovoljnog broja putnika organizator putovanja ima pravo otkaza putovanja, najkasnije 5 dana pre termina polaska. Organizator putovanja zadržava pravo korekcije ugovorene cene pre početka putovanja usled promene u kursu razmene valute ili promene u tarifama prevoznika i u zakonom predviđenim slučajevima.

Organizator putovanja zadržava pravo promene cena u slučaju poremećaja na tržištu roba i usluga.

Uz ovaj program važe opšti uslovi agencije i YUTA standarda.
 
Prijatelji

Yuta Garancija putovanja 2018 TRANSPARENT