Glavni meni

: Купить корпус для компьютера. Самый лучший корпус для компьютера. Игровой корпус для компьютера. Скачать программы для компьютера. Быстро скачать русские программы для компьютера. Скачать программу для очистки компьютера. Профильная труба цена. Трубу профильную куплю дорого. Труба профильная гост. Новые смартфоны цены. Купить новый самсунг смартфон. Новая модель смартфона.
Горяще туры в турцию. Лучшие туры в турцию все включено. Подбор тура в турцию. Народное лечение глаз. Все болезни глаз лечение. Отекли глаза лечение. Готовые программы Python. Учим python 3 быстро. Скачать книги по языку python. Боли внизу живота. Болит живот при беременности сильно. Почему болит живот.

 

receptivni tur

 putgraf

VEST: Turistička agencija “Nacional” Valjevo je izdala PUTOGRAFIJU 1995-2015 gde su sva važna dešavanja i programi sabrani i zabeleženi za prvih 20 godina.
Vize - Bugarska PDF Štampa El. pošta

Poštovani putnici,
Obaveštavamo Vas da su po odluci Saveta ministara Evropske unije, od 19.12.2009. godine, ukinute vize za ulazak građana Srbije u zemlje Evropske unije, ujključujući i Bugarsku, Rumuniju, Švajcarsku, Norvešku i Kipar.
Ova odluka se odnosi na građane koji imaju crvene tj. biometrijske pasoše.

Svi građani koji poseduju plave pasoše, moraće i dalje posedovati vizu za ulazak u zemlje Evropske unije.


Konzulat R. Bugarske
Hadzi Milentijeva 69 Beograd
Call centar: 0900 - 202 - 380


DOKUMENTA POTREBNA ZA IZDAVANJE BUGARSKE VIZE:

Putnici koji poseduju plave (stare pasoše)u obavezi su da LIČNO apliciraju za bugarsku vizu ( boravišnu i tranzitnu )
Podaci za izdavanje vize su informativnog karaktera i neophodno je da se stranke licno informisu u kozulatu zemlje u koju putuju


Popunjen formular
Pasoš koji važi 6 meseci od završetka putovanja i fotokopija pasoša
1 fotografija novijeg datuma dimenzija 3,5 x 4,5 sa belom pozadinom
Rezervacija hotela - Voucher ( dobija se u Agenciji ),
Polisa osiguranja ( može se dobiti u Agenciji ),


Za maloletne izvod iz matične knjige rođenih, a zatim:
ukoliko putuje bez roditelja kopija saglasnosti oba roditelja overena u opštini ili sudu, ako su roditelji razvedeni kopija saglasnosti zakonskog staratelja overena u opštini ili sudu i kopija rešenja o razvodu braka, a ako je jedan od roditelja preminuo kopija saglasnosti zakonskog staratelja overena u opštini ili sudu i kopija izvoda iz matične knjige umrlih preminulog
ukoliko putuje sa jednim roditeljem kopija saglasnosti drugog roditelja overena u opštini ili sudu, ako su roditelji razvedeni, kopija rešenja o razvodu braka, a ako je jedan od roditelja preminuo kopija izvoda iz matične knjige umrlih preminulog
Za djake i studente -potvrda iz škole
Za zaposlene - potvrda o zaposlenju
Za penzionere - kopija rešenja o penziji
Za nezaposlene – potvrda zavoda za zapošljavanje, ili ukoliko je putnik izdržavano lice i nije prijavljen u zavod za zapošljavanje – izjava o izdržavanju overena u opštini sa dva svedoka
Za preduzetnike – kopija rešenja o registraciji preduzeća

ZA BUGARSKU TRANZITNU VIZU NEOPHODNO JE PRVO IZVADITI VIZU ODREDIŠNE ZEMLJE, A ZATIM  BUGARSKU, KOJA JE BESPLATNA

Prema informaciji bugarskog konzulata, rok za izdavanje vize je sedam radnih dana.

 
Prijatelji

Yuta Garancija putovanja 2018 TRANSPARENT