Glavni meni

: Купить корпус для компьютера. Самый лучший корпус для компьютера. Игровой корпус для компьютера. Скачать программы для компьютера. Быстро скачать русские программы для компьютера. Скачать программу для очистки компьютера. Профильная труба цена. Трубу профильную куплю дорого. Труба профильная гост. Новые смартфоны цены. Купить новый самсунг смартфон. Новая модель смартфона.
Горяще туры в турцию. Лучшие туры в турцию все включено. Подбор тура в турцию. Народное лечение глаз. Все болезни глаз лечение. Отекли глаза лечение. Готовые программы Python. Учим python 3 быстро. Скачать книги по языку python. Боли внизу живота. Болит живот при беременности сильно. Почему болит живот.

 

receptivni tur

 putgraf

VEST: Turistička agencija “Nacional” Valjevo je izdala PUTOGRAFIJU 1995-2015 gde su sva važna dešavanja i programi sabrani i zabeleženi za prvih 20 godina.
Vize - Češka PDF Štampa El. pošta

Poštovani putnici,
Obaveštavamo Vas da su po odluci Saveta ministara Evropske unije, od 19.12.2009. godine, ukinute vize za ulazak građana Srbije u zemlje Evropske unije, ujključujući i Bugarsku, Rumuniju, Švajcarsku, Norvešku i Kipar.
Ova odluka se odnosi na građane koji imaju crvene tj. biometrijske pasoše.

Svi građani koji poseduju plave pasoše, moraće i dalje posedovati vizu za ulazak u zemlje Evropske unije.


Konzulat R. Česke
Bul.Kralja Aleksandra 22, Beograd
Call centar 0800-210-210


Putnici koji poseduju plave (stare pasoše)u obavezi su da LIČNO apliciraju za vizu
Podaci za izdavanje vize su informativnog karaktera i neophodno je da se stranke licno informisu u kozulatu zemlje u koju putuju

DOKUMENTA POTREBNA ZA DOBIJANJE ČEŠKE VIZE

- Popunjen formular
- Vazeći potpisan pasoš izdat u R.Srbiji (važnost pasoša najmanje 6 meseci nakon isteka putovanja).
- Jedna fotografija formata 3.5 x 4.5 cm na beloj pozadini
- Fotokopija prve strane pasoša i viza evropskih zemalja
- Međunarodno zdravstveno osiguranje – (moze obezbediti agencija)
- Voucher i potvrda rezervacije hotela koji se dobijaju po kompletno izvrsenoj uplati aranzmana
- Potvrda o prevozu   
RADNI ODNOS
- Potvrda o radnom odnosu na memorandumu sa naznačenim brojem telefona firme i naznačenim iznosom mesečnih primanja,puno ime i prezime i funkcija ovlascenog lica koje izdaje potvrdu , sa naznakom „za diplomatsko konzularno odeljenje-R. Česke“
- Fotokopija radne knjižice - sve ispisane stranice moraju biti overene pečatom firme
VLASNICI privatnih preduzeća, radnji
- Fotokopija rešenja o registraciji firme iz agencije za privredne registre
- Potvrda o izmirenom porezu i placenim doprinosima iz uprave prihoda, ne starije od mesec dana
NEZAPOSLENI BRAČNI DRUG
- Fotokopija venčanog lista
- Potvrda zavoda za zapošljavanje
- Potvrda o radnom odnosu zaposlenog bracnog druga na memorandumu sa naznačenim brojem telefona firme i naznačenim iznosom mesečnih primanja na kojoj piše da zaposleni izdržava svog nezaposlenog bračnog druga.
OSTALI NEZAPOSLENI
1. Dokaz o načinu izdržavanja (npr. dokaz o vlasništvu pokretnosti i nepokretnosti na osnovu kojih se ostvaruje prihod-izdavanje stana...; stipendija i sl.)
2. Za izdržavane članove domaćinstva potvrda overena u opštini sa dva svedoka
- dokumenta osobe koja izdržava podnosioca za vizu ( pogledati tabelu za status)
- potvrda zavoda za zapošljavanje
PENZIONERI
- Fotokopija rešenja o penziji
- Poslednji ček
ZA MALOLETNE
- Izvod iz matične knjige rođenih za dete
- Ako putuju bez roditelja potrebna je saglasnost pod punim imenom i prezimenom oba roditelja, overena u opštini,
- Ukoliko putuje sa jednim roditeljem, potrebna je saglasnost drugog roditelja, overena u opštini. U oba slučaja kopija saglasnosti se dostavlja Ambasadi, a original se predaje na granici
- Ukoliko su roditelji razvedeni, fotokopija nadležnog organa o rešenju starateljstva nad detetom
- Ukoliko je nepoznat otac, izvod iz matične knjige rođenih za dete.
- Ukoliko je preminuo jedan od roditelja, priložiti umrlicu preminulog roditelja
- Ukoliko jedan od roditelja ima važeću Češku vizu ili neki strani pasos, dostaviti fotokopiju vize, odnosno fotokopiju prve strane stranog pasoša
ĐACI
- Potvrda da je redovan đak u kome moraju biti navedeni svrha i datum putovanja
- Fotokopija đačke knjižice
STUDENTI
- Potvrda sa fakulteta o studiranju u kome moraju biti navedeni svrha i datum putovanja
- Fotokopija indeksa (prve strane i svih stranica overenih semestara i polozenih ispita)

Ambasada zadržava pravo traženja bilo kog dokumenta naknadno

 

 

 
Prijatelji

Yuta Garancija putovanja 2018 TRANSPARENT