Glavni meni

: Купить корпус для компьютера. Самый лучший корпус для компьютера. Игровой корпус для компьютера. Скачать программы для компьютера. Быстро скачать русские программы для компьютера. Скачать программу для очистки компьютера. Профильная труба цена. Трубу профильную куплю дорого. Труба профильная гост. Новые смартфоны цены. Купить новый самсунг смартфон. Новая модель смартфона.
Горяще туры в турцию. Лучшие туры в турцию все включено. Подбор тура в турцию. Народное лечение глаз. Все болезни глаз лечение. Отекли глаза лечение. Готовые программы Python. Учим python 3 быстро. Скачать книги по языку python. Боли внизу живота. Болит живот при беременности сильно. Почему болит живот.

 

receptivni tur

 putgraf

VEST: Turistička agencija “Nacional” Valjevo je izdala PUTOGRAFIJU 1995-2015 gde su sva važna dešavanja i programi sabrani i zabeleženi za prvih 20 godina.
Vize - Mađarska PDF Štampa El. pošta

Poštovani putnici,
Obaveštavamo Vas da su po odluci Saveta ministara Evropske unije, od 19.12.2009. godine, ukinute vize za ulazak građana Srbije u zemlje Evropske unije, ujključujući i Bugarsku, Rumuniju, Švajcarsku, Norvešku i Kipar.
Ova odluka se odnosi na građane koji imaju crvene tj. biometrijske pasoše.

Svi građani koji poseduju plave pasoše, moraće i dalje posedovati vizu za ulazak u zemlje Evropske unije.


Mađarska Ambasada
Vladete Kovačevića 3, Beograd
Call centar 0800-127-127


Putnici koji poseduju plave (stare pasoše)u obavezi su da LIČNO apliciraju za vizu

Podaci za izdavanje vize su informativnog karaktera i neophodno je da se stranke licno informisu u kozulatu zemlje u koju putuju

DOKUMENTA POTREBNA ZA DOBIJANJE MAĐARSKE VIZE

 

-  Popunjen formular
-  Vazeći potpisan pasoš izdat u R.Srbiji (važnost pasoša najmanje 6 meseci nakon isteka putovanja).
-  Jedna fotografija formata 3.5 x 4.5 cm na beloj pozadini
-  Fotokopija prve strane pasoša i viza evropskih zemalja
-  Fotokopija licne karte
-  Međunarodno zdravstveno osiguranje – (moze obezbediti agencija)
-  Voucher i potvrda rezervacije hotela koji se dobijaju po kompletno izvrsenoj uplati aranzmana
-  Potvrda o prevozu

ZAPOSLENI
- Potvrda o radnom odnosu na memorandumu sa brojem telefona i iznosom mesecnih primanja,sa naznakom za   diplomatsko konzularno odeljenje R.Madjarske
- Original listing iz PIO (penzijsko invalidsko osiguranje)
VLASNICI PRIVATNIH PREDUZECA
- Fotokopija resenja o registraciji firme
- Original potvrda o izmirenom porezu iz uprave javnih prihoda,ne stariji od 30 dana, sa naglasenomsvrhom izdavanja-za diplomatsko konzularno odeljenje R.Madjarske.
PENZIONERI
- Fotokopija resenja o penziji
- poslednji cek-original          
NEZAPOSLENI BRAČNI DRUG
- Fotokopija venčanog lista
- Fotokopija radne knjizice
- Potvrda zavoda za zapošljavanje
-Overenu izjavu lica koje ce umesto nje/njega snositi troskove,
- Potvrda o radnom odnosu zaposlenog bracnog druga na memorandumu sa naznačenim brojem telefona firme i naznačenim iznosom mesečnih primanja na kojoj piše da zaposleni izdržava svog nezaposlenog bračnog druga
- Fotokopija radne knjižice (sve ispisane stranice) overena pečatom firme zaposlenog bračnog druga
- Potvrda zavoda za zapošljavanje
- Fotokopija radne knjizice
1. - Dokaz o načinu izdržavanja (npr. dokaz o vlasništvu pokretnosti i nepokretnosti na osnovu kojih se se ostvaruje prihod-izdavanje stana...; stipendija i sl.)
2. Za izdržavane članove domaćinstva potvrda overena u opštini uz dva svedoka
- dokumenta osobe koja izdržava podnosioca za vizu ( pogledati tabelu za status)
- kopija zdravstvene knjižice
MALOLETNI
- Izvod iz matične knjige rođenih za dete
- Ako putuju bez roditelja potrebna je saglasnost pod punim imenom i prezimenom oba roditelja, overena u opstini.
- Ukoliko putuje sa jednim roditeljem, potrebna je saglasnost drugog roditelja, overena u opštini. U oba slučaja kopija  saglasnosti se dostavlja Ambasadi, a original se predaje na granici
- Ukoliko su roditelji razvedeni, fotokopija nadležnog organa o rešenju starateljstva nad detetom
- Ukoliko je jedan od roditelja nepoznat ili ne prihvata dete, potvrda/rešenje od Socijalne ustanove da je roditelj nepoznat
- Ukoliko je preminuo jedan od roditelja, priložiti umrlicu preminulog roditelja
- Ukoliko jedan od roditelja ima važeću ŠENGEN vizu ili neki strani pasos, dostaviti fotokopiju vize, odnosno fotokopiju prve   
strane pasosa
DJACI
- Potvrda da je redovan djak
- Fotokopija djacke knjizice
- Dokumentacija osobe koja ga izdrzava
STUDENTI
- Potvrda sa fakulteta o studiranju
- Fotokopija indeksa (prve strane i poslednjeg overenog semestra kao i stranice svih polozenih ispita)
- Dokumentacije od osobe koja ga izdrzava
*Napomena: za studente koji su diplomirali neposredno pre početka putovanja, potvrda o završenom fakultetu – višoj školi

Ambasada zadržava pravo traženja bilo kog dokumenta naknadno


 
Prijatelji

Yuta Garancija putovanja 2018 TRANSPARENT