Glavni meni

: Купить корпус для компьютера. Самый лучший корпус для компьютера. Игровой корпус для компьютера. Скачать программы для компьютера. Быстро скачать русские программы для компьютера. Скачать программу для очистки компьютера. Профильная труба цена. Трубу профильную куплю дорого. Труба профильная гост. Новые смартфоны цены. Купить новый самсунг смартфон. Новая модель смартфона.
Горяще туры в турцию. Лучшие туры в турцию все включено. Подбор тура в турцию. Народное лечение глаз. Все болезни глаз лечение. Отекли глаза лечение. Готовые программы Python. Учим python 3 быстро. Скачать книги по языку python. Боли внизу живота. Болит живот при беременности сильно. Почему болит живот.

 

receptivni tur

 putgraf

VEST: Turistička agencija “Nacional” Valjevo je izdala PUTOGRAFIJU 1995-2015 gde su sva važna dešavanja i programi sabrani i zabeleženi za prvih 20 godina.
Vize - Poljska PDF Štampa El. pošta

Poštovani putnici,
Obaveštavamo Vas da su po odluci Saveta ministara Evropske unije, od 19.12.2009. godine, ukinute vize za ulazak građana Srbije u zemlje Evropske unije, ujključujući i Bugarsku, Rumuniju, Švajcarsku, Norvešku i Kipar.
Ova odluka se odnosi na građane koji imaju crvene tj. biometrijske pasoše.

Svi građani koji poseduju plave pasoše, moraće i dalje posedovati vizu za ulazak u zemlje Evropske unije.


Konzulat R. Poljske
Kneza Miloša 38, Beograd
011/2065-318


Putnici koji poseduju plave (stare pasoše)u obavezi su da LIČNO apliciraju za vizu

Podaci za izdavanje vize su informativnog karaktera i neophodno je da se stranke licno informisu u kozulatu zemlje u koju putuju

DOKUMENTA POTREBNA ZA DOBIJANJE POLJSKE VIZE

 

- Popunjen formular
- Vazeći potpisan pasoš izdat u R.Srbiji (važnost pasoša najmanje 6 meseci nakon isteka putovanja).
- Jedna fotografija formata 3.5 x 4.5 cm na beloj pozadini
- Fotokopija prve strane pasoša i viza evropskih zemalja
- Međunarodno zdravstveno osiguranje – (moze obezbediti agencija)
- Voucher i potvrda rezervacije hotela koji se dobijaju po kompletno izvrsenoj uplati aranzmana
- Potvrda o prevozu

RADNI ODNOS
- Potvrda o radnom odnosu na memorandumu sa naznačenim brojem telefona i adresa firme (na memorandumu mora da stoji datum zasnivanja radnog odnosa,radno mesto i mesečna primanja za poslednja tri meseca)
- Fotokopija radne knjižice overena pečatom firme zaposlenog i original na uvid. (vojne legitimacije za lica zaposlena u VJ)
VLASNICI privatnih preduzeća, radnji
- Potvrda o registraciji firme izdata od strane Privredne Komore Srbije
- Potvrda o izmirenom porezu
PENZIONERI
- Rešenje o penziji - fotokopija
- Poslednji ček – original
NEZAPOSLENI BRAČNI DRUG
- Može da putuje samo uz bračnog druga koji ga izdržava
- Venčani list
- Potvrda zavoda za zapošljavanje
- Potvrda organizacije zaposlenog bračnog druga da izdržava bračnog druga ili izjava overena u opštini sa dva svedoka (dokumenta od osobe koja ga izdrzava,)
- Fotokopija radne knjizice zaposlenog
-Kopija zdravstvene knjizice
- isplatnica iz banke (50 EUR dnevno)
OSTALI NEZAPOSLENI
- Potvrda sa biroa
- Dokaz o načinu izdržavanja (npr. dokaz o vlasništvu pokretnosti i nepokretnosti na osnovu kojih se se ostvaruje prihod-izdavanje stana...; stipendija i sl.)
- Za izdržavane članove domaćinstva izjava overena u opštini sa dva svedoka
-Dokumenta osobe koja ga izdrzava (pogledati status)
-Kopija zdravstvene knjizice
ZA MALOLETNE
- Izvod iz matične knjige rođenih za dete
- Ako putuju bez roditelja potrebna je saglasnost pod punim imenom i prezimenom oba roditelja, overena u opštini i potvrda o zaposlenju i visini primanja jednog od roditelja.
- Ukoliko putuje sa jednim roditeljem, potrebna je saglasnost drugog roditelja, overena u opštini. U oba slučaja kopija saglasnosti se dostavlja Ambasadi, a original se predaje na granici
- Ukoliko su roditelji razvedeni, fotokopija nadležnog organa o rešenju starateljstva nad detetom
- Ukoliko je preminuo jedan od roditelja, priložiti umrlicu preminulog roditelja
- Ukoliko jedan od roditelja ima važeću šengen vizu i nije na spisku za grupnu vizu, dostaviti fotokopiju šengen vize i saglasnost roditelja
ĐACI
- Potvrda da je redovan đak
- Fotokopija đačke knjižice
- Izvod iz maticne knjige rodjenih
STUDENTI
- Potvrda sa fakulteta o studiranju
- Fotokopija indeksa (prve strane i svih stranica overenih semestara i polozenih ispita)
*Napomena: za studente koji su diplomirali neposredno pre početka putovanja, potvrda o završenom fakultetu – višoj školi

Ambasada zadržava pravo traženja bilo kog dokumenta naknadno

 
Prijatelji

Yuta Garancija putovanja 2018 TRANSPARENT