Glavni meni

: Купить корпус для компьютера. Самый лучший корпус для компьютера. Игровой корпус для компьютера. Скачать программы для компьютера. Быстро скачать русские программы для компьютера. Скачать программу для очистки компьютера. Профильная труба цена. Трубу профильную куплю дорого. Труба профильная гост. Новые смартфоны цены. Купить новый самсунг смартфон. Новая модель смартфона.
Горяще туры в турцию. Лучшие туры в турцию все включено. Подбор тура в турцию. Народное лечение глаз. Все болезни глаз лечение. Отекли глаза лечение. Готовые программы Python. Учим python 3 быстро. Скачать книги по языку python. Боли внизу живота. Болит живот при беременности сильно. Почему болит живот.

 

receptivni tur

 putgraf

VEST: Turistička agencija “Nacional” Valjevo je izdala PUTOGRAFIJU 1995-2015 gde su sva važna dešavanja i programi sabrani i zabeleženi za prvih 20 godina.
Vize - Španija PDF Štampa El. pošta

Poštovani putnici,
Obaveštavamo Vas da su po odluci Saveta ministara Evropske unije, od 19.12.2009. godine, ukinute vize za ulazak građana Srbije u zemlje Evropske unije, ujključujući i Bugarsku, Rumuniju, Švajcarsku, Norvešku i Kipar.
Ova odluka se odnosi na građane koji imaju crvene tj. biometrijske pasoše.

Svi građani koji poseduju plave pasoše, moraće i dalje posedovati vizu za ulazak u zemlje Evropske unije.


Ambasada Španije
Prote Mateje 45 Beograd
Call centar 0800-125-125


Putnici koji poseduju plave (stare pasoše)u obavezi su da LIČNO apliciraju za vizu

Podaci za izdavanje vize su informativnog karaktera i neophodno je da se stranke licno informisu u kozulatu zemlje u koju putuju

DOKUMENTA POTREBNA ZA DOBIJANJE SPANSKE VIZE

 

- Popunjen formular
- Vazeći potpisan pasoš izdat u R.Srbiji (važnost pasoša najmanje 6 meseci nakon isteka putovanja).
- Dve fotografija formata 3.5 x 4.5 cm na beloj pozadini
- Fotokopija prve strane pasoša i viza evropskih zemalja
- Potvrda iz banke o kupovini strane valute neophodne za boravak van zemlje - 57 eur dnevno + kopija kartice  ili isplatnica iz banke
- Međunarodno zdravstveno osiguranje – (moze obezbediti agencija)
- Voucher i potvrda rezervacije hotela koji se dobijaju po kompletno izvrsenoj uplati aranzmana
- Potvrda o prevozu

SVA DOKUMENTA MORAJU BITI NA LATINICI

ZAPOSLENA LICA

- Potvrda o stalnom radnom odnosu na memorandumu preduzeća iz koje se vidi od kada je lice zaposleno, na kom radnom mestu, sa naznačenim iznosom mesečnih primanja, sa čitko vidljivim imenom i prezimenom osobe koja je potpisuje i pečatom preduzeća. Ova potvrda mora imati datum i ne sme biti starija od mesec dana. Rešenje o korišćenju godišnjeg odmora /slobodnih dana, u periodu putovanja (potvrda o zaposlenju može uključiti i ovu informaciju
- Radna knjižica –fotokopija (sve ispisane stranice) overena pečatom firme zaposlenog. (vojne legitimacije za lica zaposlena u VJ)
- M4 obrazac (PIO)-uverenje izdato od Fonda za zdravstveno i penzijsko osiguranje
- Izvodi iz banke za poslednja tri meseca sa tekuceg racuna
VLASNICI privatnih preduzeća
-Fotokopija rešenja registracije preduzeća iz Agencije za privredne registre
-Uverenje iz uprave javnih prihoda da je izmiren porez za prethodni period
-Izvodi iz banke za poslednja tri meseca
PENZIONERI
- Rešenja o penziji (fotokopija)
- Poslednji ček od penzije (original)
NEZAPOSLENI BRAČNI DRUG
- Fotokopija venčanog lista
- Potvrda zavoda za zapošljavanje
- Potvrda o radnom odnosu zaposlenog bracnog druga na memorandumu sa naznačenim brojem telefona firme i naznačenim iznosom mesečnih primanja na kojoj piše da zaposleni izdržava svog nezaposlenog bračnog druga
- Radna knjižica –fotokopija (sve ispisane stranice) overena pečatom firme zaposlenog bračnog druga
- Izvodi iz banke za poslednja tri meseca sa tekuceg racuna
NEZAPOSLENI BRAČNI DRUG
- Fotokopija venčanog lista
- Potvrda zavoda za zapošljavanje
- Potvrda o radnom odnosu zaposlenog bracnog druga na memorandumu sa naznačenim brojem telefona firme i naznačenim iznosom mesečnih primanja na kojoj piše da zaposleni izdržava svog nezaposlenog bračnog druga
- Radna knjižica –fotokopija (sve ispisane stranice) overena pečatom firme zaposlenog bračnog druga
- Izvodi iz banke za poslednja tri meseca sa tekuceg racuna
ZA MALOLETNE
- Izvod iz matične knjige rođenih za dete
- Izjava o izdrzavanju
- Kopije licnih karti roditelja ako putuju bez njih
- Ako putuju bez roditelja potrebna je saglasnost,na obrascu ambasade, pod punim imenom i prezimenom oba  roditelja, sa naznačenim imenom i prezimenom osobe koja prati dete kao i njen potpis na saglasnosti, overena u opštini
- Ukoliko putuje sa jednim roditeljem, potrebna je saglasnost drugog roditelja, overena u opštini, sa naznačenim datumom početka i završetka putovanja. U oba slučaja kopija saglasnosti se dostavlja Ambasadi, a original se predaje na granici
- Ukoliko su roditelji razvedeni, fotokopija nadležnog organa o rešenju starateljstva nad detetom
- Ukoliko je jedan od roditelja nepoznat ili ne prihvata dete, potvrda/rešenje od Socijalne ustanove da je roditelj nepoznat. Potvrda mora biti prevedena na francuski/engleski jezik.
- Ukoliko je preminuo jedan od roditelja, priložiti umrlicu preminulog roditelja
- Ukoliko jedan od roditelja ima važeću ŠENGEN vizu ili neki strani pasos, dostaviti fotokopiju vize, odnosno fotokopiju prve strane pasoša
- Ukoliko jedan od roditelja ima važeću ŠENGEN vizu ili neki strani pasos, dostaviti fotokopiju vize, odnosno fotokopiju prve strane stranog pasoša
STUDENTI I UČENICI
- Potvrda o redovnom školovanju (ukoliko se putovanje realizuje mimo raspusta, dostaviti saglasnost škole o odsustvu sa nastave).
- Fotokopija đačke knjižice/indexa
- Izjava o izdrzavanju
- Dokumentacije od osobe koja ga izdržava ( pogledati status)

Ambasada zadržava pravo traženja bilo kog dokumenta naknadno

 
Prijatelji

Yuta Garancija putovanja 2018 TRANSPARENT