Glavni meni

: Купить корпус для компьютера. Самый лучший корпус для компьютера. Игровой корпус для компьютера. Скачать программы для компьютера. Быстро скачать русские программы для компьютера. Скачать программу для очистки компьютера. Профильная труба цена. Трубу профильную куплю дорого. Труба профильная гост. Новые смартфоны цены. Купить новый самсунг смартфон. Новая модель смартфона.
Горяще туры в турцию. Лучшие туры в турцию все включено. Подбор тура в турцию. Народное лечение глаз. Все болезни глаз лечение. Отекли глаза лечение. Готовые программы Python. Учим python 3 быстро. Скачать книги по языку python. Боли внизу живота. Болит живот при беременности сильно. Почему болит живот.

 

receptivni tur

 putgraf

VEST: Turistička agencija “Nacional” Valjevo je izdala PUTOGRAFIJU 1995-2015 gde su sva važna dešavanja i programi sabrani i zabeleženi za prvih 20 godina.
Budimpešta 3 dana PDF Štampa El. pošta

Budimpešta je glavni grad Mađarske, osnovan 1873. godine od Budima, Obudima i Pešte,na tlu gde je nekad bilo Panonsko more. Broji oko 2 miliona stanovnika. Dunav razdvaja grad na Budim i Peštu. Budim-brdoviti deo,koji je šarmantnija i starija oblast, u čijoj atmosferi doprinose kaldrmisane ulice,male živopisne kuće i srednjovekovna kultura.Pešta je smeštena na prostranom i ravnom terenu i ona je komercijalna oblast.Odlikuje se modnim radnjama i širokim bulevarima.Ono što karakteriše Budimpeštu jesu mostovi,koji su bili srušeni u II svetskom ratu,pa su ponovo sagrađeni.Najača privredna grana je turizam,zahvaljujući banjama i termalnim izvorima.


alt

Br. dana: 3
Tip putovanja: Putovanje autobusom
Polasci:   23.06.2017-25.06.2017. , 18.08.2017. - 20.08.2017.
Cena od:  45 

 

Program putovanja:

1. dan: VALJEVO – BEOGRAD – NOVI SAD – BUDIMPEŠTA
Polazak iz VALJEVA (Jugopetrol I) u 21:00 sat, Iz BEOGRADA, sa velikog parkinga Sava centra - savska strana u 23:00 sati, iz NOVOG SADA sa parkinga kod Lokomotive oko 24:00 časa. b do Mađarske.
 
2. dan: BUDIMPEŠTA
Dolazak u Budimpeštu u prepodnevnim časovima. Upoznavanje sa turističkim vrednostima grada: Trg Heroja, bulevar Andraši sa trgom Oktogon, Baletski institut, Opera, lančani most Sečenji, Ribarske kule, Crkva kralja Matije, kraljevski dvorac, Citadela, most Eržebet, ulica Rakoci, ulica Vaci... Smeštaj u hotel, slobodo vreme za individualne aktivnosti. U večernjim satima fakultativni obilazak Budimpešte brodom sa stručnim vodičem u trajanju od jednog sata
Usluge: Noćenje.
3.dan: BUDIMPEŠTA - SENT ANDREJA - NOVI SAD - BEOGRAD - VALJEVO
Odlazak do srpske varoši, Sent Andreje koja je naseljena potomcima srpskog življa posle Velike seobe Srba. Obilazak: Gradski trg, Zaduzbina Jakova Ignjatovića, krst Kneza Lazara, Beogradska Saborna crkva, Požarevačka, Grčka crkva... Povratak preko Budimpešte. Odlazak u neki od tržnih centara na izlazu iz Budimpešte. Polazak za Srbiju u popodnevnim časovima. Vožnja kroz Madjarsku ka Srbiji sa kraćim usputnim pauzama radi odmora. Dolazak na polazno odredište u olanirano vreme.
Usluge: Doručak.

Termin putovanja:

TERMIN PUTOVANJA HOTEL CENA PO OSOBI
07./09.03.2014. 3* 45 €
11./13.04.2014. 3* 45 €
08./11.05.2014. 3* 45 €
     
     
     

*Plaćanje se vrši u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu Banka Intese na dan plaćanja

U cenu aranžmana je uključeno:

  • Prevoz autobusima turističkim autobusima, koji svojom opremljenošću (klima, kuhinja, mp3 - dvd, mikrofon i dr.) ispunjavaju sve uslove za kvalitetan i bezbedan prevoz prema programu putovanja, svi troškovi u zemlji i inostranstvu vezani za autobus koji prate ovo putovanje,
  • Smeštaj na bazi 1 /jednog/ noćenja sa doručkom u hotelu sa 3* u Budimpešti;
  • Troškovi stručnog turističkog vodiča;
  • Troškove organizacije i vođenja aranžmana

U cenu aranžmana nije uključeno:

  • Međunarodno zdravstveno osiguranje /Delta Generali osiguranje/ za ceo period boravka (izdaje se u agenciji, osigurana suma je 35.000 €);
  • Lični troškovi i dnevnice nastavnika.
  • ulaznice i fakultativne izlete


Prijava i uslovi plaćanja:

 


USLOVI PLAĆANJA:

- 30% prilikom rezervacije, a ostatak u ratama do polaska na putovanje;

- 30% prilikom rezervacije, a ostatak na jednake rate čekovima građana do 20.05.2013. godine uz uvećanje od 1,5% na mesečnom nivou;

- plaćanje se vrši u dinarskoj protivvrednosti na dan plaćanja po prodajnom kursu Banka Intese.

 

Važne informacije:

- MOLIMO SVE PUTNIKE DA BLAGOVREMENO PRIBAVE NOVE CRVENE PASOŠE;

- Maloletni putnici prilikom putovanja moraju imati overenu saglasnost roditelja.

- Preporučuje se da se putnici informišu o uslovima ulaska u zemlju odredišta (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju…) preko internet ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju. Agencije ne snose odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz u zemlju odredišta.

- Proveriti 3 dana pre putovanja tačno vreme i mesto polaska

- Kod autobuskih aranžmana predviđene su pauze radi usputnog odmora na oko 3 do 4 sata vožnje. Zaustavljanja su na usputnim stajalištima ili benzinskim pumpama, a u zavisnosti od uslova na putu i raspoloživosti kapaciteta stajališta.

- Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr.dužine trajanja obilazaka, termina polazaka…)

- Prilikom razgledanja gradova navedenih u programu putovanja nisu predviđene posete javnim građevinama, institucijama i spomenicima kulture, osim ako to nije naglašeno u programu.

- Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. gužva na granicama, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak...)

- Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i osiguranja, kao i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja

 

Napomena:

Fakultativni sadržaji (minimum 30 putnika za realizaciju, u slučaju manjeg broja prijavljenih, izlet bi mogao da se realizuje uz korigovanu cenu, koju putnici nisu u obavezi da prihvate. Organizator putovanja zadržava pravo izmene termina i uslova izvođenja fakultativnih izleta predviđenih ovim programom):

- Krstarenje Dunavom – 15 €

 

- Sentandrea – 10 €

 

OPŠTE NAPOMENE:

- U pojedinim smeštajnim objektima treći i četvrti ležaj mogu biti pomoćni. Dimenzija i izlged pomoćnog ležaja zavise od smeštajnih objekata, može biti sofa na razvlačenje, ali je uglavnom kao klasičan krevet.

- Neki od dopunskih sadržaja smeštajnih objekta su dostupni uz doplatu. Postoji mogućnost odstupanja i promena oko dostupnosti nekih sadržaja, jer isključivo zavise od smeštajnih objekata (npr. sef, parking, mini-bar, TV, klima uređaj...);

- Za sve informacije date usmenim, telefonskim ili elektronskim putem agencija ne snosi odgovornost. Zvaničan je samo pisani program putovanja koji se nalazi na propisanom stalku u agenciji.

- Ukoliko dođe do gubitka, krađe ili nestanka putnih isprava, dokumenata, novca i ličnih stvari putnika, agencija ne snosi odgovornost.

 

DOPLATA ZA 1/1 SOBU:20 €

 

Organizator putovanja zadržava pravo promene cena u slučaju poremećaja na tržištu roba i usluga.

Uz ovaj program važe opšti uslovi agencije i YUTA standarda.

 
Prijatelji

Yuta Garancija putovanja 2018 TRANSPARENT