Sicilija, 12 dana Štampa

Rim - Palermo - Katania - Sirakuza - Etna - Pompeja - Sorento - Napulj - Bari - Bar


alt

Br. dana: 12
Tip putovanja: Bus/Brod
Polasci: 05.08, 05.10.2018. ;  

Cena od: 470€

 

Program putovanja:

1. dan: VALJEVO - BEOGRAD – ZAGREB – LJUBLJANA - TRST
Sastanak učesnika putovanja u 17:00 sati – Jugopetrol 1 u Valjevu. Polazak autobusa u 17:30 sati. Preuzimanje putnika u 19:00 sati i Beogradu - Sava Centar. Putovanje preko Hrvatske i Slovenije sa kraćim usputnim zadržavanjima radi odmora. Dolazak u Trst.
Noćna vožnja
2. dan: TRST – BOLONJA – FIRENCA - RIM
Panoramsko razgledanje TRSTA: Ponte Roso, San Antonio Nuovo, srpska crkva Sv. Spiridona, rimski amfiteatar, dvorac MIRAMAR, trg ujedinjenja Italije. Vreme za šoping. Nastavak puta do Rima. Smeštaj u hotel. Slobodno vreme za odmor ili individuelno razgledanje.
Usluge: Noćenje.
3. dan: RIM
Odlazak iz hotela i polazak na panoramsko razgledanje Rima: Koloseum, fontana di Trevi, Trg Republike, Rimski forum, Panteon, Trg Venecija, Via Korzo, Via Vento, Via Nacionale, Palata Kvirinale. Nakon toga odlazak u posetu Vatikana i vatikanskih muzeja. Slobodno vreme do 20:00 časova kada je predviđen polazak za Palermo. Noćna vožnja prema Napulju, Cosenci, Mezini i dalje prema Palermu.
Usluge: Doručak. Noćna vožnja.
4. dan: RIM – PALERMO
Dolazak u Palermo oko 10:00 časova i odlazak na razgledanje grada sa loko vodičem. Poseta katedrali, teatar Garibaldi, teatar Massimo, Normanska palata nakon toga odlazak u Monreole. Potom odlazak u hotel. Smeštaj. Slobodno vreme za odmor i šetnju.
Usluge: Noćenje.
5. dan: PALERMO
Odlazak sa loko vodičem na izlet Eriće-Morsala. Eriće je mesto na 850 m nadmorske visine, a Morsala mesto sa vinskim podrumima i čuvenim vinima koja se mogu probati i kupiti. U povratku poseta Solani, Trapani, grčki hramovi Segestav. Povratak u hotel.
Usluge: Doručak. Noćenje.
6. dan: PALERMO – KATANIA - TOARMINI
U 09:00 časova polazak za Kataniu sa usputnom posetom Pjaca Armerino, rimska vila Moriko. Nakon toga polazak za Kataniu. Po dolasku u Kataniu slobodno vreme Do 19:00 časova kada je predviđen polazak prema hotelu u Toarmini.
Usluge: Doručak. Noćenje.
7. dan: TOARMINI– SIRAKUZZA
Sa loko vodičem polazak za Sirakuzu - celodnevni izlet. Panoramsko razgledanje grada Sirakuze nakon čega se ide u posetu katedrali, šetnja po starom delu grada, odlazak u Nato - mali barokni gradić pod zastitom UNESCO-a. Nakon toga odlazak u arheološki park. Po završenim posetama slobodno vreme do 20:00 časova kada je predviđen povratak u hotel.
Usluga: Doručak. Noćenje.
8. dan: TOARMINI - VULKAN ETNA
Polazak busa sa lokalcem na vulkan ETNU. Autobusom dolazimo na visinu od 1900 m odakle po želji putnici mogu uspinjačom otići na 3000 m i posmatrati vulkanska okna. ETNA danas spada u najaktivnije vulkane na svetu. Ima više od 1000 sporednih kratera i manjih mesta erupcije koja izbacuju lavu a prati se iz posebne opservatorije. Nakon posete silazimo do Kancu-a, reke Alkantra (ulaznice i čizme za setnju po vulkanskoj reci nisu uključene u cenu). Odmor u hotelu.
Usluga: Doručak. Noćenje.
9. dan: TOARMINA – POMPEJA - SORENTO
Razgledanje grada Toarmine sa lokalcem. Fakultativna poseta Grčkom pozorištu, botaničkom vrtu. Slobodno vreme za razgledanje i šetnju najlepšeg grada Sicilije sa bezbroj prodavnica, restorana i skoro neizbežnom kupovinom. U tom divnom gradiću treba probati jedinstveno vino od badema. Slobodno vreme do 18:00 časova kada polazimo prema Messini. Po dolasku u Messinu ostajemo dva-tri sata radi razgledanja grada. Nakon toga noćna vožnja prema Napulju.
Usluga: Doručak. Noćna vožnja.
10. dan: POMPEJA - SORENTO
Dolazak u Pompeju. Obilazak Pompeje sa lokalnim vodičem. U erupciji vezuva 79. godine, tadašnji glavni grad provincije ostao je da leži ispod nekoliko metara pepela i lave. Oko tri petine grada iskopane su od 18. veka. Nigde drugde se ne može saznati toliko o rimskoj kulturi stanovanja. Videti Sorento. Smeštaj u hotel. Vreme za odmor.
Usluga: Doručak. Noćenje.
11. dan: SORENTO – NAPULJ - BARI
Doručak.Napuštanje hotela. Polazak za Napulj. Sa loko vodičem razgledanje grada Napulja: zona luke, tvrđava. Maskiu Anžuino, Kastel Uovo, kraljevska palata, crkva Sv. Frančeska, Von Viteli park. Polazak za Bari. Ukrcavanje na feribot za Bar ili Dubrovnik.
Usluge: Doručak. Noćenje na feribotu.
12. dan: BAR /DUBROVNIK/ – ZLATIBOR – VALJEVO
Turistička razglednica Bar / Dubrovnik. Nastavak putovanja za Srbiju. Dolazak u Valjevo u kasnim večernjim satima.
Usluge:

Smeštaj:

  Smeštaj - Paket Aranžman Usluga Soba Iznos 1/1  
 
Hotel sa 2*/3*
Rim, Palermo, Toreima, Sorento
7xND 1/2 470€ po osobi +180  
 

- Doplata za dvokrevetnu kabinu : 30€ po osobi

 

U cenu aranžmana je uključeno:

  • Prevoz turističkim autobusima, prosečne udobnosti, (klima centar,DVD-mp3,kuhinja, mikrofon...)
  • Prevoz putničkim trajektom na relaciji Bari – Bar/Dubrovnik. Smeštaj u četvorokrevetnim kabinama (AB4 – unutrašnje kabine sa tušem i WC),
  • Razgledanja prema programu,
  • Troškovi organizacije putovanja
  • Smeštaj u 1/2 i 1/3 sobama u Rimu/okolina 1xND,
  • Smeštaj u 1/2 i 1/3 sobama u Palermu/okolina 2xND,
  • Smeštaj u 1/2 i 1/3 sobama u Toarmini/okolina 3xND,
  • Smeštaj u 1/2 i 1/3 sobama u Sorentu/okolina 1xND,
  • Usluge lokalnog vodiča u Rimu, Palermu, Pompeja, Napul

U cenu aranžmana nije uključeno:

  • Obavezno putno osiguranje za E.U.
 

Izdvajamo:

alt Sicilija

SICILIJA je najveće italijansko ostrvo se zbog svoje kulture raznolikosti može uporediti sa čitavim kontinentom. Klasični grčki hramovi, normanske katedrale i barokne palate čine ostrvo svojevrsnim muzejom istorije stilova. Snažan kontrapunkt predstavlja priroda s dramatičnom stenovitom obalom i najvišim vulkanom u Evropi.


Fakultativni izleti (min 25 putnika) i usluge:


Ukupna cena fakultative iznosi po osobi 160 € i plaća se lokalnom vodiču uz minimun grupe 25..


Prijava i uslovi plaćanja:

- Cene su iskazane u eurima, a plaćanje je u dinarskoj protivvrednosti na dan uplate, po prodajnom kursu za efektivu Banca Intesa.

- 40% prilikom rezervacije putovanja, ostatak u ratama do polaska na putovanje;

- Plaćanje može biti: gotovinom, čekovima (do 6 rata), uplatom na račun turističke agencije “Nacional”, platnim karticama (do 6 rata);


Važne informacije:

- Aranžmani sa autobuskim prevozom obavezni su da planiraju pauze radi usputnog odmora na oko 3 do 4 sata vožnje. Zaustavljanja su na usputnim stajalištima ili benzinskim pumpama, a u zavisnosti od uslova na putu i raspoloživosti kapaciteta stajališta.

-Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilazaka, termina polazaka...)

- Prilikom razgledanja gradova navedenih u programu putovanja nisu predviđene posete javnim građevinama, institucijama i spomenicima kulture, osim ako to nije naglašeno u programu.

-Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. gužva na granicama, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak...)

-Za sve informacije date usmenim, telefonskim ili elektronskim putem agencija ne snosi odgovornost. Zvaničan je samo pisani program putovanja koji se nalazi na propisanom stalku u agenciji.

-Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i osiguranja, kao i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja
- Rok za prijavu uglavnom zavisi od popunjenosti. Preporuka je da se raspitate o aranžmanu minimum 4 - 8 nedelja unapred.

- Ukoliko dođe do gubitka, krađe ili nestanka putnih isprava, dokumenata, novca i ličnih stvari putnika, agencija ne snosi odgovornost.

- PREPORUKA JE DA SE BLAGOVREMENO IZVADI NOVI CRVENI PASOŠ. PUTOVANJE JE JEDNOSTAVNIJE, A TROŠKOVI VIZIRANJA SU VEĆI OD TROŠKOVA VAĐENJA CRVENOG PASOŠA.

-Preporučujemo da se putnici sa novim crvenim pasošima, informišu o uslovima ulaska u zemlje Evropske unije (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju ...) na web-stranici Delegacije Evropske unije u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju Evropske unije.

-Maloletni putnici prilikom putovanja moraju imati overenu saglasnost roditelja

-Sva vremena u programima putovanja su data po lokalnom vremenu zemlje u kojoj se boravi

-Putnici koji poseduju inostrani pasoš dužni su sami da se informišu kod nadležnog konzulata o uslovima koji važe za odredišnu ili tranzitnu zemlju (vizni, carinski, zdravstveni i dr.) i da sami blagovremeno i uredno obezbede potrebne uslove i isprave

-Molimo Vas da pažljivo pročitate Opšte uslove putovanja "NATIONAL" TRAVEL AGENCY, koji su usklađeni sa Zakonom o turizmu Republike Srbije i standardima Udruženja turističkih agencija Srbije (YUTA). Smatra se da se putnik upoznao sa Opštim uslovima putovanja, potpisivanjem prijave (ugovora) za putovanje i uplatom akontacije.


Napomena:

U skladu sa odredbama Zakona o turizmu Organizator ima garancije putovanja po Ugovoru o garanciji putovanja broj 0090/2017 od 04.01.2017. godine zaključenog sa ugovaračem osiguranja sa Nacionalnom asocijacijom turističkih agencija PU ˮYUTAˮ, Beograd, ul. Kondina br.14 koja se aktivira kod Nacionalne asocijacije turističkih agencija PU ˮYUTAˮ, 011 3228 686, 011 3228 687, prijavom na adresu YUTA, Beograd, ul. Kondina br.14 ili na e-mail:   Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli .

Polisa broj 300056373, u visini od 300.000 evra od 25.01.2017.godine, Akcionarskog društva za osiguranje ˮDDOR Novi Sadˮ.

Organizator putovanja zadržava pravo promene cena u slučaju poremećaja na tržištu roba i usluga.

Uz ovaj program važe opšti uslovi agencije i YUTA standarda.