Vize - Češka Štampa

Poštovani putnici,
Obaveštavamo Vas da su po odluci Saveta ministara Evropske unije, od 19.12.2009. godine, ukinute vize za ulazak građana Srbije u zemlje Evropske unije, ujključujući i Bugarsku, Rumuniju, Švajcarsku, Norvešku i Kipar.
Ova odluka se odnosi na građane koji imaju crvene tj. biometrijske pasoše.

Svi građani koji poseduju plave pasoše, moraće i dalje posedovati vizu za ulazak u zemlje Evropske unije.


Konzulat R. Česke
Bul.Kralja Aleksandra 22, Beograd
Call centar 0800-210-210


Putnici koji poseduju plave (stare pasoše)u obavezi su da LIČNO apliciraju za vizu
Podaci za izdavanje vize su informativnog karaktera i neophodno je da se stranke licno informisu u kozulatu zemlje u koju putuju

DOKUMENTA POTREBNA ZA DOBIJANJE ČEŠKE VIZE

- Popunjen formular
- Vazeći potpisan pasoš izdat u R.Srbiji (važnost pasoša najmanje 6 meseci nakon isteka putovanja).
- Jedna fotografija formata 3.5 x 4.5 cm na beloj pozadini
- Fotokopija prve strane pasoša i viza evropskih zemalja
- Međunarodno zdravstveno osiguranje – (moze obezbediti agencija)
- Voucher i potvrda rezervacije hotela koji se dobijaju po kompletno izvrsenoj uplati aranzmana
- Potvrda o prevozu   
RADNI ODNOS
- Potvrda o radnom odnosu na memorandumu sa naznačenim brojem telefona firme i naznačenim iznosom mesečnih primanja,puno ime i prezime i funkcija ovlascenog lica koje izdaje potvrdu , sa naznakom „za diplomatsko konzularno odeljenje-R. Česke“
- Fotokopija radne knjižice - sve ispisane stranice moraju biti overene pečatom firme
VLASNICI privatnih preduzeća, radnji
- Fotokopija rešenja o registraciji firme iz agencije za privredne registre
- Potvrda o izmirenom porezu i placenim doprinosima iz uprave prihoda, ne starije od mesec dana
NEZAPOSLENI BRAČNI DRUG
- Fotokopija venčanog lista
- Potvrda zavoda za zapošljavanje
- Potvrda o radnom odnosu zaposlenog bracnog druga na memorandumu sa naznačenim brojem telefona firme i naznačenim iznosom mesečnih primanja na kojoj piše da zaposleni izdržava svog nezaposlenog bračnog druga.
OSTALI NEZAPOSLENI
1. Dokaz o načinu izdržavanja (npr. dokaz o vlasništvu pokretnosti i nepokretnosti na osnovu kojih se ostvaruje prihod-izdavanje stana...; stipendija i sl.)
2. Za izdržavane članove domaćinstva potvrda overena u opštini sa dva svedoka
- dokumenta osobe koja izdržava podnosioca za vizu ( pogledati tabelu za status)
- potvrda zavoda za zapošljavanje
PENZIONERI
- Fotokopija rešenja o penziji
- Poslednji ček
ZA MALOLETNE
- Izvod iz matične knjige rođenih za dete
- Ako putuju bez roditelja potrebna je saglasnost pod punim imenom i prezimenom oba roditelja, overena u opštini,
- Ukoliko putuje sa jednim roditeljem, potrebna je saglasnost drugog roditelja, overena u opštini. U oba slučaja kopija saglasnosti se dostavlja Ambasadi, a original se predaje na granici
- Ukoliko su roditelji razvedeni, fotokopija nadležnog organa o rešenju starateljstva nad detetom
- Ukoliko je nepoznat otac, izvod iz matične knjige rođenih za dete.
- Ukoliko je preminuo jedan od roditelja, priložiti umrlicu preminulog roditelja
- Ukoliko jedan od roditelja ima važeću Češku vizu ili neki strani pasos, dostaviti fotokopiju vize, odnosno fotokopiju prve strane stranog pasoša
ĐACI
- Potvrda da je redovan đak u kome moraju biti navedeni svrha i datum putovanja
- Fotokopija đačke knjižice
STUDENTI
- Potvrda sa fakulteta o studiranju u kome moraju biti navedeni svrha i datum putovanja
- Fotokopija indeksa (prve strane i svih stranica overenih semestara i polozenih ispita)

Ambasada zadržava pravo traženja bilo kog dokumenta naknadno