Vize - Slovenija Štampa

Poštovani putnici,
Obaveštavamo Vas da su po odluci Saveta ministara Evropske unije, od 19.12.2009. godine, ukinute vize za ulazak građana Srbije u zemlje Evropske unije, ujključujući i Bugarsku, Rumuniju, Švajcarsku, Norvešku i Kipar.
Ova odluka se odnosi na građane koji imaju crvene tj. biometrijske pasoše.

Svi građani koji poseduju plave pasoše, moraće i dalje posedovati vizu za ulazak u zemlje Evropske unije.


Konzulat R.Slovenije
Zmaj Jovina 33, Beograd
Call centar 0800-13-14-15


Putnici koji poseduju plave (stare pasoše)u obavezi su da LIČNO apliciraju za vizu

Podaci za izdavanje vize su informativnog karaktera i neophodno je da se stranke licno informisu u kozulatu zemlje u koju putuju

DOKUMENTA POTREBNA ZA DOBIJANJE SLOVENAČKE VIZE

 

-   Popunjen formular
-   Vazeći potpisan pasoš izdat u R.Srbiji (važnost pasoša najmanje 6 meseci nakon isteka putovanja).
-   Jedna fotografija formata 3.5 x 4.5 cm na beloj pozadini
-   Fotokopija prve strane pasoša i viza evropskih zemalja
-   Međunarodno zdravstveno osiguranje – (moze obezbediti agencija)
-   Voucher i potvrda rezervacije hotela koji se dobijaju po kompletno izvrsenoj uplati aranzmana
-   Potvrda o prevozu

ZA SVE PUTNIKE
-PASOS + KOPIJA (na uvid i stari pasos)
-DVE FOTOGRAFIJE
-ZAHTEV ZA IZDAVANJE VIZE POPUNJEN NA NEMACKOM ILI ENGLESKOM JEZIKU
-MEDJUNARODNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-MOZE SE DOBITI U AGENCIJI
-VOUCHER I POTVRDA REZERVACIJE HOTELA KOJI SE DOBIJAJU PO KOMPLETNO IZVRSENOJ UPLATI
-POTVRDA O PREVOZU
-SVA DOKUMENTA MORAJU BITI PREVEDENA NA NEMACKI JEZIK
-DOKAZ O FINANSIJSKIM SREDSTVIMA ZA IZDRZAVANJE ZA VREME BORAVKA U AUSTRIJI

RADNI ODNOS
- Potvrda o radnom odnosu na memorandumu sa naznačenim radnim mestom, visinom prosecne plate, periodom korišćenja godišnjeg odmora
- Fotokopija radne knjižice overena pečatom firme zaposlenog, (vojne legitimacije za lica zaposlena u VJ)
VLASNICI privatnih preduzeća, radnji
- Rešenje o registraciji firme
- Potvrda o izmirenom porezu
PENZIONERI
- Rešenje o penziji
- Poslednji ček (ne stariji od 3 meseca)
NEZAPOSLENI BRAČNI DRUG
- Venčani list
- Potvrda zavoda za zapošljavanje
- Potvrda organizacije zaposlenog bračnog druga da izdržava bračnog druga ili izjava overena u opštini sa dva svedoka (dokumenta od osobe koja ga izdrzava)
- Fotokopija radne knjizice
- Kopija zdravstvene knjizice
OSTALI NEZAPOSLENI
- Potvrda sa biroa
- Dokaz o načinu izdržavanja (npr. dokaz o vlasništvu pokretnosti i nepokretnosti na osnovu kojih se se ostvaruje prihod-izdavanje stana...; stipendija i sl.)
- Za izdržavane članove domaćinstva izjava overena u opštini sa dva svedoka
-Dokumenta osobe koja ga izdrzava
-Kopija zdravstvene knjizice
ZA MALOLETNE
- Izvod iz matične knjige rođenih za dete
- Ako putuju bez roditelja potrebna je saglasnost pod punim imenom i prezimenom oba roditelja, overena u opštini,
- Ukoliko putuje sa jednim roditeljem, potrebna je saglasnost drugog roditelja, overena u opštini. U oba slučaja kopija saglasnosti se dostavlja Ambasadi, a original se predaje na granici
- Ukoliko su roditelji razvedeni, fotokopija nadležnog organa o rešenju starateljstva nad detetom
- Ukoliko je preminuo jedan od roditelja, priložiti umrlicu preminulog roditelja
- Ukoliko jedan od roditelja ima važeću šengen vizu i nije na spisku za grupnu vizu, dostaviti fotokopiju šengen vize
- Fotokopija prve strane pasoša
ĐACI
- Potvrda da je redovan đak
- Fotokopija đačke knjižice
- Dokaz o primanju lica koja ih izdržavaju
STUDENTI
- Potvrda sa fakulteta o studiranju
- Fotokopija indeksa (prve str
ane i svih stranica overenih semestara i polozenih ispita)
- Dokaz o primanju lica koje ih izdržavaju
*Napomena: za studente koji su diplomirali neposredno pre početka putovanja, potvrda o završenom fakultetu – višoj školi

Ambasada zadržava pravo traženja bilo kog dokumenta naknadno