Način plaćanja Štampa

Organizator omogućuje korisniku usluga plaćanje aranžmana za putovanje na nekoliko načina.

1. AVANSNA UPLATA
Akontacija 30% prilikom rezervacije, ostatak najkasnije 15 dana pre polaska na putovanje (u gotovom, čekovima građana, uplatom na račun ili platnim karticama).

2. UPLATA NA RATE
Akontacija od najmanje 30% ukupne cene aranžmana prilikom prijave, ostatak do ukupne cene aranžmana u mesečnim ratama čekovima građana – deponuju se odmah po uplati akontacije ili najkasnije u roku od 5 (pet) dana od datuma uplate. Čekovi se ispisuju na datume 05./15./25. u mesecu, a poslednja rata može biti najkasnije 25. jula 2016. god. (za prolećna i uskršnja putovanja) uz uvećanje od 1% mesečno na ostatak duga.

3. KREDITI
Potrošačkim kreditima po uslovima koje određuje banka prema klijentu, a na osnovu računa dobijenog od organizatora - agencije.

4. ADMINISTRATIVNA ZABRANA NA LIČNI DOHODAK. Ovaj način plaćanja omogućujemo za grupna putovanja.

Napomena:
Cena je iskazana u EUR, a plaćanje se vrši u dinarskoj protivvrednosti po prodjnom kursu za efektivu Banke Intesa na dan plaćanja. Uplaćeni deo aranžmana ostaje nepromenjen bez obzira na promenu kursa EUR/DIN.